Torstai 27. helmikuuta 2020

KD-lehti » Sydämellä heikompiosaiset

Sydämellä heikompiosaiset

18.12.2014

Risto Rasilainen


KD:n Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Kari Lahti toteuttaa puolueen kristillisiä arvoja myös omassa arjessaan, niin päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien kuin vapautuvien vankien auttajana.


Keski-Suomen piirin puheenjohtaja valmentaa vapautuvia vankeja siviiliin.

Kari Lahti on ollut puolueen toiminnassa parikymmentä vuotta.
Jo Jyväskylän maalaiskunnassa varavaltuutetuksi ja valtuutetuksi valittu, Vaajakoskella asuva Kari on kuluvalla kaudella KD:n varavaltuutettu Jyväskylässä.
– Onhan tämä usein ja monelta puolueen jäseneltä kuultu vakiovastaus, että ’ne kristilliset arvot’, naurahtaa Kari, kun häneltä kysyy perusteita kuulumisestaan juuri KD:hen.
– Mutta koen kyllä vahvasti, että juuri Kristillisdemokraattien harjoittama politiikka on sitä suoraselkäisintä,  ja heikompiosaisten hyväksi tehtävää.
Myös Karia itseään voi pitää esimerkkinä tästä.

Koko 2000-luvun hän on tehnyt Vaajakosken Suvanto ry:n mielenterveys- ja päihdetyötä.
Yhteiskristilliseltä pohjalta toimivan yhdistyksen tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lähimmäisiä aktivoimalla sosiaalisesti, tarjoamalla harrastustoimintaa ja edullisia aterioita,  tietotekniikan tukipalveluita ja ohjausta, kuntouttavaa työtoimintaa sekä työkokeilua ja -harjoittelua Suvannon omassa työateljeessa ja verstaassa.
Viimeksi mainitun toiminnan kohderyhmää ovat Karin mukaan eritoten 18-25-vuotiaat, päihde- tai mielenterveysongelmaiset nuoret.
– Toiminnan tähtäin on heidän tulevaisuudessaan ja selviytymisessä siitä. Sen toteutumiseksi jokaiselle pyritään löytämään jatkopolkuja.

Vielä varsin uusi yhteistyön muoto, jossa Vaajakosken Suvanto on mukana, liittyy juuri vankilasta vapautuneiden ihmisten auttamiseen.
VaHa eli Vapauteen hallitusti -projektiksi nimetty hanke käynnistyi viime keväänä, viiden eri järjestön ja Raha-automaattiyhdistyksen tuella.
Hanketta vetävä Kari sanoo projektin tähtäävän vankilasta vapautumisen kynnyksen madaltamiseen niin, että paluu siviilielämään olisi ongelmatonta.
– Vapautumisen jälkeiset ensi viikot vankilan muurien ulkopuolella ovat ratkaisevia sille, ajautuuko asianomainen takaisin entisiin porukoihin, ja sen myötä päihteisiin ja rikosten uusimiseen, Kari toteaa.
Jottei näin kävisi, VaHa-projekti antaa apuaan rangaistuksensa kärsineelle vangille monin eri tavoin:
– Tuemme jo vankilassaolo­aikana. Valmistamme pian koittavaan siviilielämään. Se on monelle pidemmän tuomion istuneelle hyvinkin vaikeaa, alkaen jokapäiväisistä arkirutiineista.

Projektin palveluohjaus tarjoaa apua asunnon hankinnassa, lomakkeiden täytössä, sekä antaa infoa palveluista ja oman  ajankäytön uudelleenhallinnassa.
– Tavoitteena on saada vanki takaisin yhteiskuntaan, ottamaan vastuuta itsestään ja toimimaan omaehtoisesti niin, ettei hän enää palaisi vankilaan.
Yhteistyöhön VaHan, henkilökunnan ja vangin itsensä kanssa kuuluu vertaistukitoiminta.
– Hyviä asiantuntijoita tässä ovat entiset vangit. Projektin tukihenkilöinä heitä on muutamia. Luottamuksellisen suhteen luominen vapautuviin vankeihin onnistuu ymmärrettävästi heiltä aivan toisella tapaa kuin vaikkapa viranomaisilta.

VaHa-hanke jatkuu koeluonteisena vuoden 2016 loppuun. Jos se osoittautuu tulokselliseksi, tarkoitus on sen jälkeen ottaa malli laajempaan ja pysyvämpään käyttöön, myös Jyväskylän seudun ulkopuolella.
Jo tähänastisella kokemuksella on Karin mukaan selvää, että hankkeelle olisi huomattavasti enemmän kysyntää kuin mihin resurssit nyt riittävät.
– Projektiin mukaan haluavien on oman motivoituneisuuden lisäksi täytettävä myös muita soveltuvuuskriteereitä. Näiltä osin valintapäätökset tehdään yhdessä meidän sekä vankilan sosiaalityöntekijöiden kanssa.

VaHa-projektin lisäksi lähestyvät eduskuntavaalit työllistävät Keski-Suomen piirin puheenjohtajaa ja puoluehallituksen jäsentä:
– Ehdokashaku on päällä, ja kahdeksan jo mukaan ilmoittautuneen lisäksi keskusteluja käydään parhaillaan viiden muun potentiaalisen ehdokkaan kanssa, Kari toteaa.
Arjen kiireiden vastapainona toimii lenkkeily, jolla mielen voi tuulettaa sinne kasautuvista asioista.
– On minulla uudet suksetkin auton katolla. Mutta jos tästä talvesta tulee edellisen kaltainen, voi olla, että siinä ne pysyvätkin, Kari heittää.