Sunnuntai 20. lokakuuta 2019

KD-lehti » Juttuarkisto » Työttömyyden kasvu hillittävä

Työttömyyden kasvu hillittävä

17.12.2008

Esa ErävaloPäivi Räsänen budjetista:
Ennaltaehkäisevät ja varhaisvaiheen palvelut tuovat säästöä

Kohta rymisee ja kovaa, uutisoi Taloussanomat ensi vuodeksi ennustettua taantumaa.

Synkkiä ennustuksia lainasi KD:n puheenjohtaja Päivi Räsänen maanantaina budjettimietinnön palautekeskustelussa.

– Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote supistuu ensi vuonna 0,5 prosenttia, totesi Räsänen.

Tiedossa on ekonomistien mukaan lisää lomautuksia, irtisanomisia ja konkursseja.

Työllisiä 50.000 vähemmän

–  Suomen Pankin ennusteen mukaan keskimäärin työllisyys vähenee vajaalla 50.000 hengellä ensi vuonna.

Kristillisdemokraatit eivät kuitenkaan yhdy sosialidemokraattien ja Vasemmistoliiton huutokauppaan siitä, kuka eniten tarjoaa veronmaksajien piikkiin otettavia velkarahoja laman torjuntaan.

– Vaadimme vahvaa elvytystä, mutta sen kohdentamisessa on oltava erittäin huolellinen. Esitämme, että hallitus asettaisi viisaiden miesten ja naisten neuvonantajaryhmän valmistelemaan tarvittavia toimenpiteitä syvenevän kriisin ratkaisemiseksi.

Karhunpalvelus

– Tuloverokevennyksistä kiinni pitäminen tässä tilanteessa on karhunpalvelus tuleville sukupolville, jotka joutuvat vastaamaan niistä veloista, joiden turvin veroja nyt kevennetään.

Tuloveroalennus ei ole paras talouden elvyttäjä.

 – Jos kuluttajat pelkäävät työpaikkansa ja palkkansa puolesta, verokevennykset eivät virtaa kulutukseen.

Joka tapauksessa ne olisi viisainta kohdentaa lapsiperheille ja pienituloisille, joiden ostovoima suuntautuisi kulutukseen.

– Ehdotamme tuloveron kunnallisen perusvähennyksen korottamista 2 500 euroon, mikä merkitsee sitä, että kevennys ulottuisi noin 15.000 euron vuosituloihin saakka nykyisen vajaan 9.000 euron sijaan.

– Ehdotamme kunnallisverotukseen säädettäväksi lapsenhuoltajan ansiotulovähennystä. Puolisoista vain jompikumpi voisi saada vähennyksen verotuksessaan. Myös yksinhuoltaja saisi saman edun.

– Ehdotamme myös talousvaikeuksiin ajautuvien perheiden asuntolainojen tukirahastoa ARA:n sisälle, jotta voidaan toteuttaa valtion väliintulo asuntovelallisen maksukyvyttömyyden sattuessa.

Elvyttäviä investointeja

Työttömyyttä ei saa päästää laajenemaan, joten tarvitaan paitsi yritystukia, myös tukea kunnille.
– Kuntaliitto uskoo verotulojen kasvavan enää 0,8 prosenttia, ja suurimmassa osassa kuntia verotulot vähenevät. Seuraavana vuonna mentäneen pakkasen puolelle.  Samaan aikaan menot kasvavat. Valtionosuuksia on tässä tilanteessa välttämätöntä lisätä, vaati Päivi Räsänen.

– Jos kuntien investointeja ei valtion toimesta voimakkaasti nyt tueta, on suuri vaara, että verotulojen hyytyessä kunnissa tehdään päätöksiä jäädyttää kiireellisiä investointeja, erityisesti homekoulujen, päiväkotien ja sairaaloiden remontteja.

– Erityisesti raideliikenteen rakentaminen helpottaisi kansalaisten liikkumista, palvelisi elinkeinoelämän kuljetustarpeita ja ilmastopoliittisia tavoitteita.

Myös hyvinvointipalveluihin, ennen muuta kansanterveyteen, panostaminen tulee ymmärtää elvyttävänä investointina.

– Ennaltaehkäisevien ja varhaisvaiheen palveluiden puuttuminen johtaa siihen, että ongelmat pahenevat ja vaativat huomattavasti kalliimpia hoitoja. Perusterveydenhuollon remontti toisi muutamassa vuodessa säästöjä terveyskuluihin, kun raskaan erikoissairaanhoidon menokasvu saataisiin talttumaan.

Riittävä henkilöstö säästää

KD:n mielestä ainakin lähivuosina on järjetöntä noudattaa vanhentuneisiin työllisyysarvioihin perustuvaa tuottavuusohjelmaa.

– Tuottavuuden lisääminen on oikea tavoite, mutta  se on vääntynyt tarkoittamaan lähinnä henkilöstöleikkauksia, puhutaanpa sitten yliopistoista, vankeinhoidosta, poliisista tai aluehallinnon palveluverkostosta. Esimerkiksi työvoimatoimistojen henkilöstöön kohdistuu leikkauspaine. Kuitenkin samaan aikaan työvoimatoimistoilta odotetaan yhä yksilöllisempää palvelua niin työttömille kuin yrityksille.

–  Riittävä henkilöstömäärä esimerkiksi vankiloissa edistäisi vankien kuntoutumista ja uusintarikollisuuden ehkäisyä sekä samalla yhteiskunnan turvallisuutta.