Torstai 27. helmikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Mielipidepalsta

Mielipidepalsta

Saman sukupuolen adoptioista

27.12.2007 21:24

Oikeusministeriön valmistelema esitys samaa sukupuolta olevien parien sisäisestä adoptiosta on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja eräs hälyttävimmistä piirteistä siinä on se, että hallitusohjelman kirjaus "biologista vanhemmuutta kunnioittavasta tavasta" aiotaan täysin sivuuttaa! Jostakin syystä oikeusministeri Tuija Brax (vihr) on katsonut nykyiset adoptiota koskevat rajoitukset riittäviksi myös näin erikoislaatuisessa ja kiistanalaisessa tapauksessakin!

Lainaus oikeusministeriön sivulta http://www.om.fi/Etusivu/Vireilla/Lausunnolla peräisin olevasta lapseksiottamislain arviomuistiosta sivulta 7: " Se, että lapsen vanhemman kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö haluaa adoptoida parisuhdekumppaninsa lapsen, rinnastuu lapsen toisen biologisen vanhemman kannalta tarkasteltuna sellaiseen jo nykyisin mahdolliseen tilanteeseen, jossa vanhemman uusi aviopuoliso haluaa adoptoida lapsen. Jo voimassa oleva biologisen vanhemman oikeuksia turvaava sääntely riittänee näin ollen toteuttamaan hallitusohjelman kirjauksen.

Jos kuitenkin katsottaisiin olevan tarvetta kiristää vastoin biologisen vanhemman suostumusta tapahtuvan lapseksiottamisen edellytyksiä, kiristäminen olisi perusteltua ulottaa kaikkiin adoptioihin eikä pelkästään samaa sukupuolta olevien parien perheen sisäisiin adoptioihin. Näyttää kuitenkin siltä, ettei tarvetta tällaiseen muutokseen ole, sillä edellytykset ovat jo nykyisin erittäin tiukat. " Näinhän ei tietenkään ole. Adoptiolla on tavattoman suuria oikeusvaikutuksia ja liian väljältä pohjalta tehty laki saattaisi johtaa siihen, että sitä käytettäisiin huoltajuuskiistoissa isyyden mitätöintiin jälkikäteen.

Näkökohta siitä, että adoptioita tulisi järjestellä samojen sääntöjen nojalla riippumatta adoptiovanhempien sukupuolista on yleensäkin kestämätön. Lisäksi on kyseenalaista, miten lapset hyväksyvät vaikkapa murrosikään tullessaan aiemman adoption äitinsä naiskumppanille tai isänsä mieskumppanille. Tällaiset erikoispiirteet ja ongelmat tarkoittavat mielestäni sitä, että jos vastoin kaikkea järkeä ja sydäntä tuollainen laki säädetään, tulisi siinä olla runsaasti suojalausekkeita ja esimerkiksi purkumahdollisuus, jota adoptioissa normaalisti ei ole.

Pitäisiköhän tästä asiasta eduskunnassa jonkun nostaa keskustelua jo ennen kuin hallitus on mahdollisesti kirjoittanut siitä jonkun esityksen?

Kiitokset

22.12.2007 18:45

Suurkiitokset tästä uudesta nettisivustosta, verkkosivuista ja ViikkoViesteistä joita on tullut, niin ja Joulutoivotuksista niin eduskuntaryhmältä kuin puoluetoimistosta. Nyt emme täällä kentällä voi valittaa, etteikö infoa tule. En vättämättä tunne niin kovin hyvin puoluetoimiston väkeä, mutta Sarin ja Kyllikin kautta kiitokset menenevät perille ja näistä sivuista varmaan päävastuun kantajalle Merjalle. Siunattua ja rauhaisaa Joulua teille toivottaen.

Raimo Hämäläinen
Pieksämäki

Alholiverotuksesta

19.12.2007 19:35

Puheet alkoholiverotuksen kiristämisestä on suora hyökkäys Suomen kansallista identiteettiä kohtaan. Tosiasiallisesti alkoholiverotuksen kiristyminen on pois pienyrittäjiltä, ravintoloitsijoilta, joiden hintataso ja katteet eivät kestä kustannusten nousua mm. Center-innin Rafaello, König, Simone jne 1,6 liikevoittoprosentilla. Ravintoloissa alkoholi nautitaan valvotuissa tiloissa.

Hintataso on myös arvon mitta. Korkea hintataso viestii laadusta, jolloin alkoholiverotuksen korottaminen voi vaikuttaa kuluttajien asenteisiin päinvastaisesti. Suomessa alkoholituotteiden hintataso on jo maailman korkeimpia ja Suomi on alkoholin kulutuksen kärkimaita.

Ensinnäkin, jos alkoholiverotuksen keventämisen tavoitteena oli hillitä alkoholin tuontia ja ehkäistä laitonta viinakauppaa - tavoitteiden saavuttaminen näkyy tilastoissa kasvaneena kulutuksena. On siis selkeä virhe ajattelussa, jonka mukaan alkoholiveron kevennys olisi lisännyt alkoholin kulutusta merkittävästi.

Toiseksi, jos työttömien määrä on vähentynyt ja ostovoimaisten kuluttajien määrä on lisääntynyt - tämä näkyy kasvaneena kulutuksena myös muissa kuin alkoholituotteissa - kyseessä on elintaso-ongelma, joka ratkaistaan korottamalla veroja ja madaltamalla elintasoa?

Kolmanneksi, alkoholi kilpailee monien laittomien päihdeaineiden kanssa. Rajoittamalla alkoholin saatavuutta ja korottamalla hintatasoa, vahvistetaan laittomien päihdeaineiden kauppaa.

Neljänneksi, talousalueella toimivan monipoliyrityksen harjoittama hintapolitiikka ei kuulu eduskunnalle, saati hallitukselle. Mikäli Oy Alko Ab:n liiketoiminnasta on aiheutunut haittaa yhteiskunnalle - on Oy Alko Ab:n hallituksen ja johtokunnan reagoitava näihin välittömästi ja tutkittava eri vaihtoehdot alkoholin väärinkäytön estämiseksi. Mikäli tavoitteena on nostaa hintatasoa, Oy Alko Ab:n harjoittamaan hintapolitiikkaan voidaan vaikuttaa Oy Alko Ab:n hallituksen ja johtokunnan kautta - viinien, konjakkien ja liköörien veron korotus tuskin vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja. Sen sijaan voidaan nuo hinnan korotukset kohdistaa ongelmakäyttäjäryhmän valitsemiin tuotteisiin. Jos olisin kuningas, en suinkaan kiristäisi alkoholiverotusta vaan tarjoaisin kierroksen.

Nim. http://jariturja.fi

Ilmastonmuutos otettava tosissaan

18.12.2007 20:17

Olen viime aikoina miettinyt ilmastonmuutosta ja sen todellisia seurauksia luomakunnalle. Helposti tulee ehkä ajatelleeksi, ettei moinen ilmiö meitä suomalaisia täällä hyvinvoinnin luvatussa maassa paljoa hetkauta.

Voi, kuinka väärässä voikaan ihmisparka olla! Ilmaston lämpiämisen seuraukset ovat toteutuessaan todella tuhoisat. Katsellessani viikonloppuna dokunmenttia Grönlannin jäätiköiden tilanteesta, alkoi asia todella huolestuttaa minua. Jäätiköt sulavat nyt nopeammin kuin koskaan ennen.

Kuinka voikaan olla niin, että annamme itsemme tuhota elämän edellytykset sekä seuraavilta sukupolvilta että moninaiselta eläinkunnalta. Ihmisiä tuntuu valitettavasti nykypäivänä lähinnä huolestuttavan se, että: "saanko varmasti itselleni tänne kaiken heti"! Ei ole niin merkitystä sillä, valitaanko esimerkiksi kierrätettävä tuote tai ostanko omenani viipaloituna yksittäispakkauksessa. Eihän se ketään kiinnosta!

Eilen kuulin ystävältäni, että hänen amerikkalainen ystävänsä oli kertonut heillä yhdysvalloissa olevan vielä paljon ihmisiä, jotka eivät edes usko koko "teoriaan" ilmaston mahdollisesta muutoksesta. Tilanne on melkoisen huolestuttava, onhan Yhdysvallat Kiinan rinnalla yksi maailman pahimmista ympäristöntuhoajista. Meidän lienee enemmän kuin tarpeellista miettiä, jäädäänkö vain istumaan ylensyötetyille takapuolillemme vai tehdäänkö asialle jotain?

Nim. Huolestunut

Nuorisopoliisia tarvitaan!

11.12.2007 21:36

Helsingin nuorisopoliisi 1970-2007 RIP Sisäasiainministeriö antoi vuonna 1970 määräyksen, että kaikissa poliisipiireissä on oltava suunnitelma nuorisopoliisitoiminnasta ja sen toimintaa seurataan. Tämän vuoksi Helsingin poliisilaitos perusti erillisen yksikön, Helsingin Nuorisopoliisiosaston, joka toimi suoraan hallinto-osaston alaisena.

Tähän tehtävään valittiin poliisihenkilöitä, jotka kävivät oppilaitoksissa pitämässä oppitunteja esikouluasteesta yläluokille vuosittain saavuttaen parhaimmillaan noin 60 000 kontaktia Keskimäärin näiden noin 35 vuoden aikana poliisin myönteiset vuotuiset kontaktit lapsiin ja nuoriin on ollut noin 40.000 - 50.000. Poliisi on oppilaitoksissa kertonut hyvistä tavoista ja antanut laillisuuskasvatusta sekä liikennevalistusta. Tärkeää on ollut juuri se, että poliisi on kertonut mitä ei saa tehdä ja jos tekee, mitä siitä seuraa.

Mielestäni tärkeää on ollut se, että poliisit eivät ole koskaan opetuksessaan hyväksyneet sitä, että jos nyt kerran teet jotain, niin ei se ole niin vaarallista, vaan kaikista lain rikkomuksista seuraa sanktio ja lain vastainen teko ei ole hyväksyttävä. Helsingin Nuorisopoliisi lopetettiin syyskuussa 2007. Poliisit käyvät kouluissa enää jos muilta tehtäviltään kerkiävät.

Poliisilaissa mainittu ennalta ehkäisevä työ ei ole päätöksessä saanut niin suurta painoarvoa poliisin nykyjohdon arvostuksessa kuin poliisin näkyminen kentällä ja rikosten jälkeenpäin selvittäminen. Helsingin nuorisopoliisi tavoitti toimiessaan n. 1 750 000 nuorta ja lasta. Mikäli edes 10% näistä johti siihen, että nuori ei syyllistynyt kiellettyyn tekoon, vältettiin 175 000 laitonta tekoa. Nyt tämä työ on heitetty hukkaan. Kuinka monta lasta ja nuorta heitetään samalla hukkaan?

Santeri Kyröhonka
Helsinki

Kohtuuhintaista vuokra-asumista uusin keinoin

11.12.2007 21:28

Omistusasuntojen ostokyky on laskenut viime laman tasolle ja korot ovat nousseet. Vuokra-asuntojen tarve siis kasvaa. Vuokra-asuntoja on kuitenkin liian vähän - tai ainakin väärissä paikoissa - ja vuokra-asuntojen hinnat kohoavat kasvukeskuksissa, jopa 10 prosenttia.

Asuntoministeri on esittänyt, että uusien vuokra-asuntojen vuokria voitaisiin kohtuullistaa valtion korkotukea kasvattamalla. ARA:n johtokunnan jäsenet ovat samoilla linjoilla. Tämä pitää toteuttaa nopealla aikataululla. Lisäksi on luotava keinoja, jotta vuokra-asuntoja rakennettaisiin riittävästi. Useat rakennuttajat ovat jo vetäneet jarruja asuntorakentamisessa Suomessa.

Eräs keino, jota Tampereella kannattaisi kokeilla, on Iso-Britanniassa käytetty kaavoituspolitiikka. Siellä kaavoitettuja maa-alueita myydään rakennuttajille niin, että esim. 20 % tulevista asunnoista kaavoitetaan vuokra-asunnoiksi. Rakennuttajat rakentavat vuokra-asunnot itse tai myyvät niiden rakennusoikeuden eteenpäin ja tarvittaessa subventoivat
vuokra-asuntojen rakentamista. Lopputuloksena vuokra-asuntojen määrä lisääntyy ja vuokrahinnat pysyvät kohtuullisina.

Lisäksi ARA:n rahoitusta pitää kohdentaa täsmäasuntotarpeisiin. Ostamalla halutun alueen asuntoyhtiöistä tarvittava määrä vuokrakäyttöön saadaan nopeasti ja joustavasti asuntoja tarvitseville. Ostettaessa asunnot uudisasuntotuotannosta, uskoisin rakennuttajien
olevan kiinnostuneita myymään jonkun osuuden asunnoista etukäteen markkinahintaa halvemmalla. Tästä hyötyisivät kaikki: rakennuttajat saisivat pienennettyä myyntiriskiään, ARA saisi edullisesti vuokra-asuntoja oikeilta alueilta ja asukkaat kohtuuhintaisia vuokra-
asuntoja.

Rahaa tähän on: ARA:lla yli seitsemän miljardia euroa ja välittömästi käytettävissä asuntotuotantoon 190 miljoonaa euroa. Nostamalla valtion tuki vuokra-asumisessa samalle tasolle kuin se on omistusasumisessa ja kaavoittamalla asuntoja myös vuokra-asumiseen, olisi suuri osa ongelmasta ratkaistu.

Marco Roth
Tampere

KD:n mielipidepalsta verkossa aukeamassa

05.12.2007 21:49

Kristillisdemokraattien uusi verkkosivusto on aukeamassa. Verkkoviestintätyöryhmän yksi toive ja tavoite uudistuksessa oli lisätä mahdollisuuksia mielipiteiden vaihtamiseen ja kommentointiin.

Uudistuksen myötä puolueen puheenjohtajan Päivi Räsäsen blogi liitetty kiinteämmäksi osaksi tätä sivustoa. Blogissa mahdollistetaan myös kommentointi. Tämän kautta toivotaan, että lukijat antaisivat suoraa palautetta ja haastaisivat argumenteillaan myös puoluejohtoa.

Myös muilla kansanedustajilla ja puolueen aktiivitoimijoilla on blogeja, joille toivotaan aktiivisia kävijöitä ja kommentoijia.

Toisaalta on haluttu luoda tämä mielipidepalsta, jolle voi lähettää verkkolomakkeella oman kirjoituksensa. Kirjoitukset eivät mene suoraan palstalle vaan julkaisuprosessin kautta. Mielipidekirjoituksia on mahdollista myös kommentoida.

Lisäksi on puolueen jäsensivustolla keskustelupalstat, jotka niin ikään tulevat pian uudistumaan.

Jos kirjoittaa ei halua, voi lausua mielipiteensä myös pikakyselyyn, joka edelleen säilyy sivustolla.

Merja Eräpolku
KD:n verkkoviestintävastaava