VALMISTELUSSA

 • Pelastustoimen strategia vuoteen 2025 -hankkeella vauhditetaan pelastustoimen uudistumista ja kehitystä. LUE LISÄÄ
 • Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista lausunnolle. LUE LISÄÄ
 • Uudet tavat jättää oleskelulupahakemus ulkomailla mahdollisiksi. LUE LISÄÄ
 • Hätäkeskustoimintaa turvataan lakimuutoksilla. LUE LISÄÄ
 • Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kehitetään. LUE LISÄÄ
 • Esitys uudeksi rahankeräyslaiksi lausunnolle. LUE LISÄÄ
 • Pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain tiedonsaantioikeuksien riittävyys tarkistetaan. LUE LISÄÄ
 • Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhakumahdollisuuksia parannetaan. LUE LISÄÄ
 • EU-maiden turvapaikkamenettelyä yhtenäistetään. LUE LISÄÄ
 • Kansallinen laki EU:n sisäasioiden rahastoista valmistunut. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen ja oikeusministeri Henriksson ovat asettaneet sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarisen työryhmän. LUE LISÄÄ
 • Suojelupoliisin siirtymistä sisäministeriön alaisuuteen valmistellaan. LUE LISÄÄ
 • Henkilökorttilakiin suunnitellaan muutoksia. / Ändringar planeras i lagen om identitetskort. LUE LISÄÄ
 • Yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä halutaan parantaa. LUE LISÄÄ
 • Suojelupoliisi siirtymässä sisäministeriön alaisuuteen. LUE LISÄÄ
 • Ulkomaalaisvalvontaa suorittavien viranomaisten toimivaltuuksiin tarkennuksia. LUE LISÄÄ
 • Matkustajatietojen hyödyntäminen tarpeellista myös terrorismin torjunnassa. LUE LISÄÄ
 • Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskeva lakiesitys eduskunnan käsittelyyn. LUE LISÄÄ
 • Säilöön otettujen ulkomaalaisten oikeusturvaa parannetaan ja säilöjen turvallisuutta kehitetään. LUE LISÄÄ
 • Vapaaehtoisen paluun järjestelmää ehdotetaan vakiinnutettavaksi. LUE LISÄÄ
 • Rajavartiomiehen toimivaltuudet laajenevat. LUE LISÄÄ
 • Rahapelien haittariskien arviointi pitää organisoida pysyvästi. LUE LISÄÄ
 • Rahankeräyslainsäädäntöön tulossa isoja uudistuksia. LUE LISÄÄ
 • Lainsäädäntöä voimakeinojen käytöstä siviilikriisinhallinnassa selkeytetään. LUE LISÄÄ
 • Budjettiesitys 2015: Sisäministeriön hallinnonala jatkaa toiminnan tehostamista. LUE LISÄÄ
 • Rahankeräyslain muutos voimaan, lisää uudistuksia tulossa. LUE LISÄÄ
 • Malli rahankeräysten uudistamisesta hallituksen käsittelyyn elokuussa. LUE LISÄÄ
 • Poliisin hallintorakenteen uudistaminen edennyt tavoitteiden mukaisesti. LUE LISÄÄ
 • Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lakiesitys lausunnolle. Lue lisää
 • Lausunnolle esitys oleskelulupahakemusten vastaanotosta ulkomailla. LUE LISÄÄ
 • Lakimuutos turvaa avun saannin ja hätäkeskusten resurssien optimaalisen käytön. LUE LISÄÄ
 • Passien sormenjälkitietoja ei voida käyttää rikostorjunnassa. LUE LISÄÄ
 • Selvitysmies esittää pelastus- ja turvallisuusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamista. LUE LISÄÄ
 • Ehdotus  lainsäädäntömuutoksista viranomaisten tiedonkulun parantamiseksi valmistunut. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen esittää uuden hallituksen toimintasuunnitelmaan rahankeräysten vapauttamista nykyisen kaltaisesta lupamenettelystä. LUE LISÄÄ
 • Urheilutapahtumien järjestäjien tulisi voida antaa häiritsevälle asiakkaalle porttikielto. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön hallinnonalalla kehyspäätöksen edellyttämät säästöt merkitsevät leikkauksia myös henkilöstömenoista. LUE LISÄÄ
 • Todistajansuojeluohjelma on äärimmäinen keino suojella rikosprosessin todistajaa. LUE LISÄÄ
 • Yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevaa sääntelyä selkeytetään. LUE LISÄÄ
 • Lakimuutoksilla parannetaan aseturvallisuutta ja edistetään ampumaharrastuksen turvallisuutta. LUE LISÄÄ
 • Räjähteiden lähtöaineiden hankkimiseen tarvitaan jatkossa lupa. LUE LISÄÄ
 • Poliisi tarvitsee matkustajarekistereiden tietoja rikosten estämiseen ja selvittämiseen. LUE LISÄÄ
 • Urheilutilaisuuksien porttikiellolle kannatusta poliisilta ja tapahtumajärjestäjiltä. LUE LISÄÄ
 • Kansainvälistä suojelua hakevien lainsäädännöllistä asemaa tarkennetaa. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä selkeyttämään johtovastuita yhteiskunnallisissa vaaratilanteissa. LUE LISÄÄ
 • Rahankeräyslakiin osauudistus - lupaehtoja väljennetään. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö käynnistää rahankeräyslainsäädännön muutostarpeiden jatkoselvityksen. LUE LISÄÄ
 • Ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva lakiesitys lausunnolle. LUE LISÄÄ
 • Passin uusiminen onnistuu jatkossa sähköisesti. LUE LISÄÄ
 • Jokainen viranomainen vastaa oman toimialansa vakavien häiriötilanteiden yleisjohtajuudesta. LUE LISÄÄ
 • Hätäkeskustoiminta turvataan entistä paremmin. LUE LISÄÄ
 • Rajavartiolakia uudistetaan: Rajavartiomiehen toimivaltuuksiin muutoksia. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö nimittää jatkossa paikallispoliisin poliisipäälliköt poliisiylijohtajaa kuultuaan. LUE LISÄÄ
 • Perhesurmien ennaltaehkäisemiseen liittyvää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa helpotettava. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriössä käynnistyy hanke seksuaalisen väkivallan vähentämiseksi. LUE LISÄÄ
 • Poliisin tulisi saada enemmän tietoja matkustajarekistereistä rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. LUE LISÄÄ
 • Räjähteiden lähtöaineiden hankkimiseen tarvitaan jatkossa lupa. LUE LISÄÄ
 • Pelastustoimen rakenneuudistukselle perustetaan seurantatyöryhmä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö pyytää kunnilta lausuntoa uudesta pelastustoimen aluejaosta. LUE LISÄÄ
 • Sopimuspalokuntien lähtövalmiutta selvitetty. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle poliisin sisäistä laillisuusvalvontaa koskevat kehittämisehdotukset. LUE LISÄÄ
 • Lakiesitys vapaaehtoisen paluun järjestelmästä lausunnoille. LUE LISÄÄ
 • Poliisin tietolähdetoimintaa koskevat säädökset eivät vaaranna tietolähteiden turvallisuutta. LUE LISÄÄ
 • Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoon liittyviä säännöksiä tarkistetaan. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Poliisin hallintorakenneuudistus toteutetaan sovittujen linjausten mukaisesti. LUE LISÄÄ
 • Lakiehdotus voimakeinojen käytöstä siviilikriisinhallinnassa lausunnolle. LUE LISÄÄ
 • Kirkot ja yliopistot tulossa rahankeräyslain piiriin. LUE LISÄÄ
 • Ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksiin päivityksiä. LUE LISÄÄ
 • Sähköinen asiointi helpottaa passin hakemista jatkossa. LUE LISÄÄ
 • Selviämisasemapalvelujen laajentamista selvitetään. LUE LISÄÄ
 • Todistajansuojeluohjelma vakiinnuttaa paikkansa pian myös Suomessa. LUE LISÄÄ
 • Poliisilain mukaisia liikkumis- ja oleskelurajoituksia tarkistetaan. LUE LISÄÄ
 • Suomeen töihin tulevien ulkomaalaisten asema paranee. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Suojelupoliisi säilyy jatkossakin poliisin yksikkönä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen tuomitsee Nairobin terrori-iskun; Suomi-yhteyttä selvitetään. LUE LISÄÄ
 • Elinkeinoelämän ja julkishallinnon varauduttava yhdessä itäliikkuvuuden kasvuun. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä arvioimaan Suojelupoliisin asemaa ja kehittämistarpeita. LUE LISÄÄ
 • Vähemmistövaltuutettu valvomaan ulkomaalaisten palautuksia. LUE LISÄÄ
 • Sisäasiainhallinnon budjetti noin 1,3 miljardia euroa - Joutsenoon uusi 30-paikkainen säilöönottoyksikkö. LUE LISÄÄ
 • Poliisin sisäinen laillisuusvalvonta määriteltävä nykyistä tarkemmin. LUE LISÄÄ
 • Rajavartijan peruskurssilla opiskelevien opintososiaalisiin etuihin esitetään muutoksia. LUE LISÄÄ
 • Aselakiehdotus lausunnolle − säännöksiä selkeytetään, tsaarinaikainen ampumaratalainsäädäntö uudistetaan. LUE LISÄÄ
 • Väkivaltainen ekstremismi ilmenee Suomessa rikoksina vain harvoin. LUE LISÄÄ
 • Budjettiesitys 2014: Paikallispoliisin organisaatio uudistuu, hätäkeskusuudistus jatkuu. LUE LISÄÄ
 • Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinointia tehostetaan. LUE LISÄÄ
 • Poliisihallinnon uudistus etenee − poliisilaitosten toimialueet ja toimipisteiden sijaintipaikat päätetty. LUE LISÄÄ
 • Hätäkeskusuudistus on parantanut hätäkeskustoiminnan tasoa. LUE LISÄÄ
 • Poliisialan tutkintoihin ehdotetaan uudistuksia. LUE LISÄÄ
 • Täydennyspoliisijärjestelmää halutaan kehittää. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Poliisin rekisterivalvontaa on tehostettava. LUE LISÄÄ
 • Räsänen: Suomen poliisi käyttää maltillisesti voimakeinoja, Tukholman tapahtumat analysoitava. LUE LISÄÄ
 • Euroopan poliisivirasto Europolin toimintaa kehitetään. LUE LISÄÄ
 • EU:n älykkäät rajat –lakipaketti eduskunnan käsittelyyn. EU:s lagpaket om smart gränsförvaltning till riksdagens behandling. LUE LISÄÄ/LÄS MERA
 • Tutkimus vakavista tulipalorikoksista: Pelastustoimen asiantuntemusta hyödynnettävä nykyistä laajemmin. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Poliisihallitus käynnistää välittömästi epäiltyjen tietojärjestelmän kehittämistoimenpiteet. LUE LISÄÄ
 • Valmis passi noudetaan jatkossa yksityiseltä palveluntuottajalta. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö pyytää Poliisihallitukselta selvitystä poliisiyksiköiden välisistä yhteistyöongelmista ja henkilötietojen käsittelystä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Virheellisen rekisterimerkinnän tekeminen selvitetään perusteellisesti. LUE LISÄÄ
 • Ulkomaalaislakia muutetaan direktiivin perusteella. LUE LISÄÄ
 • Utlänningslagen ändras med stöd av ett direktiv. LÄS MERA
 • Rajavartiolakia koskeva lakiesitys lausuntokierrokselle. LUE LISÄÄ
 • Poliisi voi jatkossa hyödyntää televalvontaa laajemmin. LUE LISÄÄ
 • Poliisin hallintorakenneuudistus etenee eduskuntaan. LUE LISÄÄ
 • Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa perhe- ja lapsisurmissa halutaan parantaa. LUE LISÄÄ
 • Maahanmuuttohallinnon tuloksellisuus on parantunut. LUE LISÄÄ
 • Selvityshenkilö Salmi: Sisäministeriön roolia poliisin tulosohjauksessa tulisi vahvistaa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Poliisin palveluverkko säilyy laajana. LUE LISÄÄ
 • Poliisin palvelut kattavat jatkossakin koko maan. LUE LISÄÄ
 • Pelastusopiston opiskelijoiden opintososiaalisiin etuihin suunnitellaan muutoksia. LUE LISÄÄ
 • Työryhmän esitys maahanmuuttostrategiasta lausunnoille. LUE LISÄÄ
 • Poliisibarometri: Kansalaiset edelleen pääosin tyytyväisiä poliisiin. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Kansalaisten turvallisuuspalvelut säilyvät hyvällä tasolla. LUE LISÄÄ
 • Rajavartiolaitos turvaa sopeuttamisohjelmalla ydintoiminnot. LUE LISÄÄ
 • Yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskeva lakihanke käynnistyy. LUE LISÄÄ
 • Kasvavan rajaliikenteen hallinta edellyttää huomattavia laajennus- ja muutostöitä rajanylityspaikoilla. LUE LISÄÄ
 • Väkivaltaisen ekstremismin riski on Suomessa vähäinen. LUE LISÄÄ
 • Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lakiesitys lausuntokierrokselle. LUE LISÄÄ
 • Poliisiksi opiskelevien opintososiaaliset edut yhdenmukaisiksi muiden kanssa. LUE LISÄÄ
 • Poliisin tekniikkakeskuksen organisointi ja toimintatapa uudistetaan. LUE LISÄÄ
 • Maahanmuuttotiedon osaamiskeskusta esitetään Maahanmuuttovirastoon. LUE LISÄÄ
 • Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella matkustusasiakirjojen tarkistamisen yhteydessä. LUE LISÄÄ
 • Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä keskusteli ihmiskaupasta. LUE LISÄÄ
 • Poliisin palveluverkkoa koskeva esitys lausuntokierrokselle. LUE LISÄÄ
 • Vapaaehtoisen paluun järjestelmä halutaan vakiinnuttaa. LUE LISÄÄ
 • Aselakiin esitetään tiukennuksia - aseet jatkossa lukkojen taakse. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä: Kaikille vakinaisesti Suomessa asuville ulkomaalaisille mahdollisuus henkilökorttiin ja turvapaikanhakijoille maksukortti raha-asiointiin. LUE LISÄÄ
 • Poliisin palveluverkostosta ehdotus hankeryhmän käsittelyyn. LUE LISÄÄ
 • Viranomaisten yhteiselle kenttäjohtojärjestelmälle esitetään lisärahaa ensi vuoden budjettiin. LUE LISÄÄ
 • Itärajan rajanylityspaikkoja kehitettävä vastaamaan kasvavaa rajaliikennettä. LUE LISÄÄ
 • Poliisin palveluverkko tulee säilymään laajana. LUE LISÄÄ
 • Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä pohti voidaanko nuorten tekemiä joukkosurmia ennalta estää. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Nuohoojat ovat tärkeä yhteistyökumppani pelastustoimelle. LUE LISÄÄ
 • Poliisin hallintorakennetta koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle. LUE LISÄÄ
 • EU-Venäjä -viisumivapauteen valmistaudutaan laajalla viranomaisyhteistyöllä. LUE LISÄÄ
 • Sisäisen turvallisuuden ohjelman keskeiset työryhmät asetettu. LUE LISÄÄ
 • Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä puoltaa poliisin hallintorakenneuudistuksen linjauksia. LUE LISÄÄ
 • Talousarvioehdotus: Lisärahoitusta Rajavartiolaitokselle ja poliisille. Budgetförslag: Tilläggsfinansiering för Gränsbevakningsväsendet och polisen LUE LISÄÄ
 • Valtiosihteeri Anttoora: Suuremmat hätäkeskukset pystyvät palvelemaan nopeammin. LUE LISÄÄ
 • Pelastustoimen alueellistaminen paransi palvelutasoa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Kaikki mukaan turvallisuustalkoisiin. LUE LISÄÄ
 • Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käsitteli perhe- ja lastensurmaselvitystä. LUE LISÄÄ
 • Eduskunnalle kirjelmä Eurodac-asetuksen muutosehdotuksista. LUE LISÄÄ
 • Parempi viranomaisyhteistyö saattaisi estää perhesurmia. LUE LISÄÄ
 • Lainsäännös voimakeinojen käytöstä siviilikriisihallinnassa valmisteille. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä: Hallintorakenteen uudistus ratkaisu poliisitoiminnan hyvän tason säilyttämiselle. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Työperäisen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kehitettävä. LUE LISÄÄ
 • Uusi laki selkeyttää viranomaistiedottamista vaaratilanteista. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön budjettiehdotus 2013: Poliisin hallintoa kevennetään, rajavartijoita lisätään, maahanmuuttohakemusten käsittelyaikoja lyhennetään. LUE LISÄÄ
 • Suomi ja Baltian maat haluavat biometrisen EU:n rajanylitystietojärjestelmän. LUE LISÄÄ
 • Suomalaiset pelkäävät eriarvoistumista, työn riittämistä, yksinäisyyttä ja irrallisuutta. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen kiirehtii EU:n rajanylitystietojärjestelmän käyttöönottoa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Perhesurmien määrän kasvu erittäin huolestuttavaa. LUE LISÄÄ
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön uudistuspaketti eduskuntaan. LUE LISÄÄ
 • Poliisien erityinen eroamisikäsäännös poistumassa. LUE LISÄÄ
 • Vähemmistövaltuutettu: Työelämän syrjintään puututtava aikaisempaa hanakammin. LUE LISÄÄ
 • Passilain uudistuksella pyritään joustavaan asiakaspalveluun. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Koulujen turvallisuuden parantamiseksi tehdyt aloitteet tervetulleita. LUE LISÄÄ
 • Sisäisen turvallisuuden ohjelma painottaa osallisuutta ja nuorten turvallisuuden parantamista. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Schengen-alueen hallinnointia kehitettävä laittoman maahanmuuton torjumiseksi. LUE LISÄÄ
 • Poliisin rakenneuudistustyöryhmä käsitteli alustavat luonnokset päälinjauksiksi. LUE LISÄÄ
 • Kansliapäällikön virkaan 21 ilmoittautunutta. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Hyvinkään tapahtumat selvitetään perusteellisesti. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen esittää osanottonsa Hyvinkään tapahtuman uhrien omaisille. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö opastaa SOLID-rahastojen hankehaussa. LUE LISÄÄ
 • Perhesurmaselvityksestä alustavia tietoja. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Turvallisuuden parantamiseksi tarvitaan täsmätoimenpiteitä. LUE LISÄÄ
 • Etnon puheenjohtaja Ritva Viljanen: Sananvapauden varjolla ei tule loukata ihmisoikeuksia. LUE LISÄÄ
 • Poliisin lupahallintostrategia tähtää parempaan asiakaspalveluun. LUE LISÄÄ
 • Tutkijat peräänkuuluttavat yhdenvertaisuuskoulutusta valmentajille ja liikunnan opettajille. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Suomi on tyytyväinen direktiiviehdotukseen, jolla määritellään matkustajarekisterin käyttö lainvalvonnassa. LUE LISÄÄ
 • Ampuma-aseisiin ja -ratoihin liittyvää lainsäädäntöä uudistava hanke käynnistyy. LUE LISÄÄ
 • Selvitys perhesurmista käynnissä – valmistuu elokuussa. LUE LISÄÄ
 • Oulun hätäkeskuksen toiminta lähtenyt hyvin käyntiin. LUE LISÄÄ
 • Poliisin hallinnon uudistamista koskeva rakennehanke (Pora III) on asetettu. LUE LISÄÄ
 • Hallitus esittää uutta vaaratiedotelakia. LUE LISÄÄ
 • Suomi liittyy Barentsin alueen pelastuspalvelusopimukseen. LUE LISÄÄ
 • Kampanja neuvoo harmaan talouden torjunnassa. LUE LISÄÄ
 • Hallintoa keventämällä ja lisämäärärahalla turvataan poliisin toimintakyky. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Koulujen turvallisuutta edelleen parannettava. LUE LISÄÄ
 • Lasten säilöönottoa koskeva ulkomaalaislain muutosesitys lausuntokierrokselle. LUE LISÄÄ
 • Erityistä henkilöturvallisuutta koskeva lainsäädäntöhanke asetettu: todistajansuojeluohjelmaa koskevan lain valmistelu alkaa. LUE LISÄÄ
 • Arktisen alueen pelastusyhteistyösopimuksesta esitys eduskunnalle. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä: Rahapelien riskejä on arvioitava tarkemmin. LUE LISÄÄ
 • Parempi varautuminen myrskyihin edellyttää toimia usealla tasolla. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä: Pelastusalan koulutus perusteltua pitää edelleen sisäasiainministeriön ohjauksessa. LUE LISÄÄ
 • Turvallisuusopetuksen lisäksi kouluissa kiinnitettävä huomiota turvallisuuskulttuuriin. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Poliisin palveluverkon uudelleen tarkastelu on perusteltua. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä: Valtiontalouden tasapainottamisella voimakas vaikutus poliisiin. LUE LISÄÄ
 • Eduskunnalle kirjelmä Euroopan rajavalvontajärjestelmää koskevasta asetusehdotuksesta / Skrivelse till riksdagen om förslaget till förordning om det europeiska gränsövervakningssystemet. LUE LISÄÄ
 • Eduskunnalle EU:n sisäasioiden rahoituskehystä vuosille 2014–2020 koskeva kirjelmä. LUE LISÄÄ
 • Passilain muuttamista koskeva lainsäädäntöhanke asetettu. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Turvallisuusalan osaaminen suomalaiseksi vientituotteeksi. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntöä pyritään selkeyttämään. LUE LISÄÄ
 • Poliisien eroamisikää koskeva lainsäädäntöhanke asetettu. LUE LISÄÄ
 • Laittomasti maassa oleskelevan palkkaamisesta seuraamusmaksu työnantajalle. LUE LISÄÄ
 • Ihmiskauppalain valmistelu käynnistyy sisäasiainministeriössä. LUE LISÄÄ
 • Sisäasiainministeri Päivi Räsänen: Kansalaiset huolissaan läheisistään ja haluavat auttaa hädässä olevia. LUE LISÄÄ
 • EU:n pakolais- ja kotouttamisrahastojen haku käynnissä. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Laittomien aseiden määrän vähentäminen tärkeää. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä: Aseturvallisuuden kehittäminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä. LUE LISÄÄ
 • Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käynnistää selvityksen perhesurmista. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä esittää viranomaisyhteistyön tiivistämistä aseturvallisuuden kehittämiseksi. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Suuremmat hätäkeskukset kestävät paremmin suurta kysyntää. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö analysoi pelastustoiminnan ja hätäkeskustoiminnan sujuvuuden myrskytilanteessa. LUE LISÄÄ
 • Hätäkeskusuudistuksen toteutumista arvioiva ryhmä asetettu. LUE LISÄÄ
 • Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian valmistelu käynnistyy. LUE LISÄÄ
 • Millaista on yhteiskunnallisesti vastuullinen maahanmuuttokeskustelu? Paneelikeskustelu 20.12.2011 LUE LISÄÄ
 • Valtioneuvosto esittää Barentsin euroarktisen alueen pelastuspalvelusopimuksen hyväksymistä. LUE LISÄÄ
 • Jäsenvaltioiden nykyinen toimivalta sisärajavalvonnan väliaikaisessa palauttamisessa tulee säilyttää. LUE LISÄÄ
 • Turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi kehitetään moniviranomaismalli. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Yksinäisyys on ikääntyneiden suurin turvallisuusuhka. LUE LISÄÄ
 • ERITYISEN IHMISKAUPPALAIN VALMISTELU ALKAA. LUE LISÄÄ
 • Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevia säännöksiä tarkistetaan. LUE LISÄÄ
 • Ihmisten rankaiseminen ei ole yritystoimintaa. LUE LISÄÄ
 • Poliisin tietoon tuli edellisvuotta vähemmän viharikoksia. LUE LISÄÄ
 • Perheiden velka-ahdinkoihin puututtava ennakoivasti. LUE LISÄÄ
 • MINISTERI RÄSÄNEN: TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN AVAINASIA PALOMIESTEN TYÖURIEN PIDENTÄMISESSÄ. LUE LISÄÄ
 • KOLMANNEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN VALMISTELU ALKAA

  Keskeisimmät kotimaiset haasteet ovat syrjäytyminen ja yhteiskunnan jakautuminen. Ohjelma laaditaan laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta. Ohjelman koordinoinnista vastaa sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä, jonka puheenjohtaja on sisäasiainministeri Päivi Räsänen. Valmistelussa ovat laajasti mukana eri viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämä.

  Lisätietoja: sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, 071 878 8370

 • VASTAANOTTOKESKUS SIIRTYY KONNUNSUOLLE
   
  Sisäasiainministeri Päivi Räsänen on tänään 31.10. tehnyt päätöksen Joutsenon turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen toiminnan siirtämisestä Konnunsuolle. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on puoltanut hankintaa.
   
  Lisätietoja: maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, 071 878 8630

 • KESKUSTELU ASETURVALLISUUDESTA AVATTU OTAKANTAA.FI -FOORUMILLA
   
  Sisäasiainministeri Päivi Räsänen asetti elokuussa 2011 aseturvallisuuden kehitysnäkymiä pohtivan esiselvityshankkeen. Selvitys on jatkoa aiemmalle ampuma-aselainsäädännön uudistamistyölle.

 • TALOUSARVIOEHDOTUS Poliisin ja Maahanmuuttoviraston toimintaa tehostetaan rakenteita kehittämällä KATSO LISÄÄ.

PÄÄTÖKSET

 • Poliisin ja Maahanmuuttoviraston maksuihin muutoksia vuoden alussa. LUE LISÄÄ
 • Rajavalvonnan kehittäminen, viisumiasiat ja poliisiyhteistyö sisäisen turvallisuuden rahaston painopisteitä. LUE LISÄÄ
 • Maahanmuuttoa koskevan EU-rahaston kansallinen ohjelma hyväksytty. LUE LISÄÄ
 • Meripelastustoiminnan toimintavalmiutta parannetaan MIRG-sopimuksella. LUE LISÄÄ
 • Hätäkeskuslaitoksen esikuntatoiminnot säilyvät Porissa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen myönsi väestönsuojelun ansiomitalit. LUE LISÄÄ
 • Yksityishenkilöiden haettava lupa räjähteiden lähtöaineiden ostamista varten. LUE LISÄÄ
 • Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella pankkipalveluissa. LUE LISÄÄ
 • Poliisin lisämääräraha helpottaa poliisien työllisyystilannetta. Lue lisää
 • Turvapaikkasäännösten yhtenäistäminen etenee: Määritelmädirektiivi voimaan. LUE LISÄÄ
 • Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaan on nimitetty varatuomari Lasse Aapio. LUE LISÄÄ
 • Rajavartiolaitoksen apulaispäälliköksi Ilkka Laitinen vuoden 2015 alusta. LUE LISÄÄ
 • Yhdeksälle henkilölle hengenpelastusmitali. LUE LISÄÄ
 • Kiintiöpakolaisten vastaanottoon merkittävä lisärahoitus uudesta EU-rahastosta. LUE LISÄÄ
 • Hoitolaitosten poistumisturvallisuusselvityksillä varaudutaan vaaratilanteisiin. LUE LISÄÄ
 • Ministeriryhmä päätti parannustoimista koskien tiedonvaihtoa ja perhesurmien estämistä. LUE LISÄÄ
 • Pelastustoimen uudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla. LUE LISÄÄ
 • Pysäköintivirhemaksut nousevat yhdeksässä kunnassa. LUE LISÄÄ
 • Maahanmuuttostrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin. LUE LISÄÄ
 • Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella sijoitusasunnon vuokraamisessa. LUE LISÄÄ
 • Kansallinen terrorismintorjunnan strategia 2014 - 2017 korostaa ennakoivaa toimintaa. LUE LISÄÄ
 • Kausityöntekijöitä koskeva direktiivi hyväksytty. LUE LISÄÄ
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevat lakimuutokset voimaan 1.1.2014. LUE LISÄÄ
 • Poliisialan tutkintoihin uudistuksia ensi vuoden alusta. LUE LISÄÄ
 • Vähemmistövaltuutettu valvomaan ulkomaalaisten palautuksia. LUE LISÄÄ
 • Ulkomaalaisten työntekoa koskevaa säätelyä selvennetään. LUE LISÄÄ
 • Asetus poliisilain mukaisista liikkumis- ja oleskelurajoituksista voimaan 1.1.2014. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueen korjaamotasoinen huolto keskitetään pääkaupunkiseudulle. LUE LISÄÄ
 • Poliisin, Maahanmuuttoviraston ja Hätäkeskuslaitoksen maksuihin muutoksia vuoden alussa./ Ändringar i polisens, Migrationsverkets och Nödcentralsverkets avgifter i början av året. LUE LISÄÄ
 • Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi johtopäätökset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämiseksi. LUE LISÄÄ
 • Rasismin vastaisiksi Hyvän tahdon lähettiläiksi Anna Abreu, Daco Junior ja Michaela Moua. LUE LISÄÄ
 • Rajavartiolaitoksen vartiolaivat Telkkä ja Tiira myydään Norjaan. LUE LISÄÄ
 • Ensi vuoden pakolaiskiintiössä otetaan vastaan 500 syyrialaispakolaista. LUE LISÄÄ
 • Hallitus päätti pakolaisten lisäkiintiöstä. LUE LISÄÄ
 • Poliisijohtaja Robin Lardot keskusrikospoliisin päälliköksi. LUE LISÄÄ
 • Henkilökortilla voi matkustaa Suomesta myös Kroatiaan 13.9.2013 lukien. LUE LISÄÄ
 • Automaattisen liikennevalvonnan tukitoiminnot sijoitetaan Helsingin poliisilaitoksen yhteyteen Malmille. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön pelastusylijohtajaksi Esko Koskinen. LUE LISÄÄ
 • Yksityinen asevienti EU:n ulkopuolelle luvanvaraiseksi 30.9. alkaen. LUE LISÄÄ
 • Sisäasiainministeriön nimi muuttuu sisäministeriöksi. LUE LISÄÄ
 • Maahanmuuttoviraston ylijohtajaksi Jaana Vuorio. LUE LISÄÄ
 • Poliisin hallintorakenneuudistus voimaan 1.1.2014. LUE LISÄÄ
 • Turvapaikkahakemuksen voi jättää vain Suomessa. LUE LISÄÄ
 • Suomen maahanmuuttostrategia painottaa työllisyyskysymyksiä ja syrjimättömyyttä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön ja hallinnonalan johtajat luopuvat vuoden 2013 tulospalkkioista. LUE LISÄÄ
 • Yhdeksälle henkilölle hengenpelastusmitali. LUE LISÄÄ
 • Pelastusylijohtaja Pentti Partanen jää eläkkeelle 1.10.2013. LUE LISÄÄ
 • Uusi kansalaisuusasetus koskien viranomaisten tehtäviä. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Kehyspäätös vahvistaa sisäistä turvallisuutta. LUE LISÄÄ
 • Pysäköintivirhemaksut nousevat 7 kunnassa. LUE LISÄÄ
 • Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella pankkipalveluissa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäälliköksi Jorma Vuorio. LUE LISÄÄ
 • Arktisten alueiden pelastusyhteistyösopimus voimaan. LUE LISÄÄ
 • Poliisit saman eroamisikäsääntelyn piiriin kuin muutkin valtion virkamiehet. LUE LISÄÄ
 • Ensi vuoden pakolaiskiintiössä otetaan vastaan uutena ryhmä sudanilaisia pakolaisia. LUE LISÄÄ
 • Uusi rahapeliasioiden neuvottelukunta aloittaa toimintansa. LUE LISÄÄ
 • Laitonta maahantuloa torjutaan useilla keinoilla. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Jokaiselle poliisilaitokselle liikennepoliisi, poliisipalveluiden alueellinen kattavuus säilytetään. LUE LISÄÄ
 • Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskus aloittaa toimintansa joulukuussa. LUE LISÄÄ
 • Ministeriryhmä päätti useista toimenpiteistä perhesurmien ehkäisemiseksi. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön kansliapäälliköksi Päivi Nerg. LUE LISÄÄ
 • Andrei Nahkala ministeri Räsäsen erityisavustajaksi. LUE LISÄÄ
 • Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan resurssit turvataan. LUE LISÄÄ
 • Tietotekniikkakeskus Haltikin johtajaksi nimitetty palvelujohtaja Ilkka Haataja. LUE LISÄÄ
 • Sopimus Suomen ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten välisestä yhteistyöstä rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi. LUE LISÄÄ
 • Työnantajasanktiodirektiivin edellyttämät lainmuutokset voimaan elokuussa - Laittomasti maassa oleskelevan palkkaamisesta seuraamusmaksu työnantajalle LUE LISÄÄ
 • Vähemmistöasiain neuvottelukunta asetettu vuosille 2012-2015. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön hallinnonalan visio: Suomesta Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin maa. LUE LISÄÄ
 • Hallitus hyväksyi sisäisen turvallisuuden ohjelman. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Turvallisuutta parannetaan useilla arkeen vaikuttavilla toimenpiteillä. LUE LISÄÄ
 • Syrjintälautakunta kielsi Sodankylän kuntaa syrjimästä saamelaisia päivähoidon järjestämisessä. LUE LISÄÄ
 • Väkivaltaisen ekstremismin estämiseksi oma toimenpideohjelma. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön määräaikaiseksi kansliapäälliköksi Pentti Partanen. LUE LISÄÄ
 • Turvetuotantoalueille laadittava pelastussuunnitelma. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön johtajaksi Kalle Kekomäki. LUE LISÄÄ
 • Väestönsuojelun ansiomitalit vuonna 2012. LUE LISÄÄ
 • Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje on valmistunut. LUE LISÄÄ
 • Pohjoismaiden perheenyhdistämissäännöksissä pieniä eroja. LUE LISÄÄ
 • Palosuojelurahasto innovaatiopalkinto RESCA -monitoimilautan kehittäjälle. LUE LISÄÄ
 • Suomi lähetti oikeuslääketieteellisen asiantuntijaryhmän Libyaan. LUE LISÄÄ
 • Poliisi käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja erityisesti huumausaine- ja omaisuusrikoksissa. LUE LISÄÄ
 • Pysäköintivirhemaksut muuttuvat 13 kaupungissa ja kunnassa. LUE LISÄÄ
 • Helsingin vastaanottokeskuksen Kyläsaaren yksikkö lakkautetaan Punavuoren sijasta. LUE LISÄÄ
 • Vuoden 2012 pakolaiskiintiössä otetaan samoja ryhmiä kuin viime vuonna. LUE LISÄÄ
 • Suomen ja Kiinan välistä rikostorjuntayhteistyötä tehostetaan. LUE LISÄÄ
 • Kahdeksalle henkilölle hengenpelastusmitali. LUE LISÄÄ
 • Uusi syrjintälautakunta asetettu toimikaudeksi 2012–2016. LUE LISÄÄ
 • Heikki Riippa nimitetty Poliisin tekniikkakeskuksen johtajaksi. LUE LISÄÄ
 • Uusi ohje asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laatimisesta. LUE LISÄÄ
 • Sisäasiainministeriö: Oikeat ja riittävät tiedot erittäin tärkeitä salaisten pakkokeinojen käytöstä. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan panostaminen kannattaa. LUE LISÄÄ
 • Hallitus vauhdittaa harmaan talouden vastaista työtä. LUE LISÄÄ
 • EU:n sininen kortti käyttöön vuoden alussa. LUE LISÄÄ
 • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös aiheuttaa muutoksia poliisin päällystön eroamisikäsäännöksiin. LUE LISÄÄ
 • Sormenjäljet tulevat oleskelulupiin alkuvuodesta. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Poliisin määrärahoihin lisäyksiä ensi vuodelle. LUE LISÄÄ
 • Asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista tulee voimaan vuoden vaihteessa. LUE LISÄÄ
 • Uudet rahapelitoimintaa koskevat asetukset voimaan 1.1.2012. LUE LISÄÄ
 • Erityisosaajien maahanmuuttoa koskevat lainmuutokset voimaan vuoden 2012 alusta. LUE LISÄÄ
 • Kotoutumislain muutos vuoden 2012 alusta alkaen: Kuntien laskennallisen korvauksen korvausaika muuttuu. LUE LISÄÄ
 • Poliisin ja Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin korotuksia 1.1.2012 alkaen. LUE LISÄÄ
 • Aselakia täydennetään asetuksella lääkäreiden ilmoitusvelvollisuudesta. LUE LISÄÄ
 • Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskuksen sijaintipaikaksi Kuopio. LUE LISÄÄ
 • Prüm-päätöksen täytäntöönpanosäännökset voimaan 15. joulukuuta. LUE LISÄÄ
 • Neljä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta lakkautetaan. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Suomi ei ole vielä valmis hyväksymään Bulgarian ja Romanian Schengen-jäsenyyttä. LUE LISÄÄ
 • Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksuista (pdf)
 • Sisäministeri Päivi Räsänen:
  HÄTÄKESKUSALUEITA JA UUSIEN HÄTÄKESKUSTEN SIJOITUSPAIKKAKUNTIA EI MUUTETA

  Sisäasiainministeri Päivi Räsänen on tänään 3. marraskuuta linjannut, ettei hätäkeskusalueita ja uusien hätäkeskusten sijoituspaikkakuntia muuteta. Tehdystä linjauksesta on sovittu hallituspuolueiden puheenjohtajien hätäkeskusuudistusta koskevissa neuvotteluissa.

  Lisätietoja: erityisavustaja Niklas Andersson, 050 559 7156
 • Uusi Oulun hätäkeskus aloittaa toimintansa 8. marraskuuta
   
  etunimi.sukunimi@112.fi
 • Uusi etnisten suhteiden neuvottelukunta nimitetty
  29.09.2011 KATSO LISÄÄ

KALENTERI

 • Kansliapäällikkö Päivi Nerg: Leikkaukset vaarantavat sisäisen turvallisuuden palvelutason vuodesta 2016 lähtien. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Sisäisen turvallisuuden strategia laadittava seuraavalla hallituskaudella. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Valistustyöllä ja teknisillä ratkaisuilla voidaan estää monta palokuolemaa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö haastaa ministeriöt, valtionvirastot ja pelastuslaitokset poistumisharjoitukseen Paloturvallisuusviikolla. LUE LISÄÄ
 • Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kansainvälistäminen selvitetään. LUE LISÄÄ
 • Suomi lähettää suojavarusteita ebola-epidemiasta kärsiviin maihin. LUE LISÄÄ
 • Selviämisasemapalvelut tulevat sote-alueiden vastuulle. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsäsen Yhdysvaltain matkalla aiheena myös terrorismin torjunta. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Rajavalvonnan tasoa ei tule heikentää. LUE LISÄÄ
 • Mitä olet aina halunnut kysyä maahanmuuttajalta? Kysy suoraan! LUE LISÄÄ
 • Tuoteväärennysrikollisuus kasvava uhka suomalaisille tuotteille. LUE LISÄÄ
 • Kaksi suomalaista asiantuntijaa Sierra Leoneen. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen pohjoismaisten maahanmuuttoministereiden kokoukseen Norjaan. LUE LISÄÄ
 • Torstaina 20.11. liputetaan lapsen oikeuksien puolesta. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö käynnistää uusia toimenpiteitä terrorismin uhan vähentämiseksi konfliktialueelle matkustaneiden osalta. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen korostaa terrorismin torjunnassa ennaltaehkäisyä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministerit keskustelevat konfliktialueille lähtevistä taistelijoista EU:n oikeus- ja sisäasianneuvostossa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen Viroon: Tehokas yhteistyö turvallisuusasioissa halutaan säilyttää myös jatkossa. LUE LISÄÄ
 • Nettihuijaukset harmaan talouden vastaisen kampanjan teemana. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Uusi säilöönottoyksikkö vähentää tarvetta sijoittaa säilöön otettuja poliisin tiloihin. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Matkustajatietojen hyödyntäminen auttaa poliisia tunnistamaan taistelemaan lähteviä ja palaavia. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Hätäkeskuslaitoksen keskushallinto jatkaa Porissa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Väkivaltaisen ekstremismin kitkemiseksi tarvitaan yhteistyötä laajalla rintamalla. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen ehdottaa Suojelupoliisin siirtämistä sisäministeriön alaisuuteen. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä: Suojelupoliisille harkittava uusia toimivaltuuksia, hallinnolliseen asemaan eri vaihtoehtoja. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Tiheä paloasemaverkosto on tulevaisuudessakin turvattava. LUE LISÄÄ
 • Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnosta päätös syksyn aikana. LUE LISÄÄ
 • Suomi ja Viro jatkavat pelastustoimen yhteistyötään. LUE LISÄÄ
 • ETNO antoi tunnustusta Tampereen kaupungille hyvien etnisten suhteiden edistämisestä ja monipuolisesta maahanmuuttajatyöstä. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: hallituksen vastaus välikysymyskeskustelussa 10.9.2014. LUE LISÄÄ
 • Väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät rikokset edelleen harvinaisia Suomessa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Pelastustoimen alueellistamisprojekti on ollut menestys. LUE LISÄÄ
 • Good Relations -hanke antaa eväitä hyvien etnisten suhteiden edistämiseen alue- ja paikallistasolla. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Eri väestöryhmien välistä kanssakäymistä tuettava osana rasismin vastaista työtä. LUE LISÄÄ
 • Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto erityisryhmien asuntoihin tarkoitetun uudenlaisen huoneistokohtaisen  sammutusjärjestelmän kehittäjille. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta 4.9. jatkosodan päättymisen 70-vuotispäivän johdosta. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Suomalainen hätäkeskustoiminta on kansainvälisesti katsottuna edistyksellistä. LUE LISÄÄ
 • Right to choose -hanke käyntiin - tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii hankkeen suojelijana. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen:  Laki päihtyneiden käsittelystä on olemassa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen:  Sisäministeriö seuraa aktiivisesti ja pyrkii ehkäisemään konfliktialueille lähtemistä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Rajayhteistyöohjelmat mahdollistavat sujuvan rajaliikenteen tulevaisuudessa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Terrorismin uhka-arvion muuttumiseen suhtauduttava vakavasti. LUE LISÄÄ
 • Tutkimus: Ikäihmisten moninaisuutta ei ole huomioitu sosiaali- ja terveyspalveluissa. LUE LISÄÄ
 • Kosovon turvallisuusakatemia käyntiin suomalaishankkeen tuloksena. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Terrorismin torjunnassa käytettävä kaikkia tiedonvaihtokanavia. LUE LISÄÄ
 • Naton pelastuspalveluryhmän asiantuntijaseminaari Helsingissä. LUE LISÄÄ
 • Pohjoismaiset pelastusministerit päättivät tiivistää yhteistyötä kansainvälisissä pelastusoperaatioissa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Poliisien työttömyystilannetta helpotettava myönnetyllä lisärahoituksella. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Jämijärven tragedian syyt selvitettävä huolellisesti. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen vierailulle Israeliin ja palestiinalaisalueelle. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Hätänumero ja sen käyttö tunnetaan nykyään hyvin. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Kotouttamisessa tarvitaan myös uskonnollisten yhteisöjen apua. LUE LISÄÄ
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta palkitsi Ali ja Husu -ohjelman: "Hurttia huumoria ja tiukkaa asiaa maahanmuuttoaiheista" LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen Kuopiossa: Kotona asuvien vanhusten paloturvallisuutta parannettava. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Selvitettävä, voisiko sakkotuloja ohjata liikennevalvonnan kehittämiseen. LUE LISÄÄ
 • Tee aina kirjallinen työsopimus - myös kesätöistä. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Suuronnettomuuksiin varautumista pitää suunnitella ja harjoitella. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Laaja-alaista vuoropuhelua jatkettava rahankeräyslain tulevaisuudesta. LUE LISÄÄ
 • Harva-alueilla tarvitaan yhteistyötä viranomaisten ja vapaaehtoisten välillä. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Viranomaisilla tulisi olla yhteinen suunnitelma harvaan asuttujen alueiden palveluiden turvaamisesta. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen syyrialaispakolaisten valintamatkalle Jordaniaan. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Rajavartiolaitoksesta on kehittynyt kansainvälisesti tunnustettu rajaturvallisuusosaaja. LUE LISÄÄ
 • Kansliapäällikkö Nerg: Ihmiskaupan vastaisessa työssä kansainvälinen yhteistyö olennaista. LUE LISÄÄ
 • Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus tarkastelee itsenäisyyspäivän mellakointia Tampereella. LUE LISÄÄ
 • Poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta enemmän. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Uskottavan palautuspolitiikan luominen tärkeää EU:lle. LUE LISÄÄ
 • Tutkimus: Enemmistö suomalaisista luottaa oman kuntansa pelastuslaitokseen. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Yhteistyötä huumerikosten torjunnassa tiivistetään Venäjän ja Viron kanssa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen perhesurmista: Ennalta ehkäisevään työhön panostettava entistä enemmän. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen Pietariin huumerikostorjuntayhteistyön merkeissä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Kouvolan koulupalossa oli suuronnettomuuden vaara. LUE LISÄÄ
 • Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä: Poliisin liikennevalvonnan taso pysynyt hyvänä. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Viranomaisten tulisi toimia oma-aloitteisesti ja tehdä enemmän yhteistyötä perhesurmien ennaltaehkäisemiseksi. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Tehokkaampaa onnettomuuksien ennalta ehkäisyä yhteistyössä Viron kanssa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Viranomaisyhteistyö ja rajaturvallisuus tärkeitä terroristitekojen torjunnassa. LUE LISÄÄ
 • Valtiosihteeri Nahkala: Väkivaltainen ekstremismi ei vielä merkittävä ongelma Suomessa. LUE LISÄÄ
 • Vuodenvaihteen muutoksia SM:n hallinnonalalla: Poliisin hallintorakenneuudistus voimaan. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Paloasemaverkostoa ei harvenneta eikä palomiehistön määrää vähennetä. LUE LISÄÄ
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta kannustaa kuntia rohkeuteen vastaanottaa pakolaisia  /Delegationen för etniska relationer uppmuntrar kommuner att ta emot flyktingar. LUE LISÄÄ
 • Sisäasiainministeri Päivi Räsänen: Suomalaiset arvostavat poliisin työtä. LUE LISÄÄ
 • Sisäasiainministeriön nimi ja visuaalinen ilme muuttuvat. LUE LISÄÄ
 • Etno neuvottelukunnan teesit nuorista: Harrastaminen ehkäisee syrjäytymistä! LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön puhelinnumerot muuttuvat 2.1.2014. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Merellisen tiedonvaihdon lisääminen erittäin tervetullutta. LUE LISÄÄ
 • Pelastustoimen ja poliisin johtokeskussuunnitelmat eivät johdu hätäkeskusuudistuksesta. LUE LISÄÄ
 • Kansliapäällikkö Päivi Nerg: Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen edistää liikkuvuutta Suomen ja Venäjän välillä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön uudet liputusvideot antavat ohjeita lipun käsittelyyn ja liputtamiseen. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen tapasi Moldovan sisäministeri Dorin Receanin. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsäsen valtiosihteeri Marjo Anttoora virkavapaalle. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen tapasi Romanian sisäministeri Radu Stroen. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen vierailee Romaniassa ja Moldovassa. LUE LISÄÄ
 • Lapissa kehitetty yhteistyömalli palkittiin Euroopan parhaana. LUE LISÄÄ
 • Valtiosihteeri Anttoora: Ihmisten tietoisuutta kyberturvallisuudesta on lisättävä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen käyttö yhdenmukaistettava. LUE LISÄÄ
 • Kuntien turvallisuutta lisäävä palvelumalli Euroopan kärkitasoa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Kansalaisten luottamus poliisin pitää palauttaa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Lapsen oikeudet tärkeitä vuoden jokaisena päivänä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö haastaa muut ministeriöt poistumisharjoitukseen Paloturvallisuusviikolla. LUE LISÄÄ
 • Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. liputetaan. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: EU-maiden nuorisotyöttömyyteen löydettävä ratkaisu. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen tapasi Moldovan ulkoministeri Natalia Ghermanin. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Huumerikosyksikön päällikköön kohdistuva rikosepäily on vakava tapaus. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Suomi lähettää kriisiapua Filippiineille. LUE LISÄÄ
 • Kansliapäällikkö Päivi Nerg: Vaaratiedottamista tavoitteena kohdentaa tapahtuma-alueelle. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Kyberuhkien torjuminen edellyttää lakimuutoksia. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Viranomaisten tiiviillä yhteistyöllä voidaan edistää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa rikostutkintaa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Helsingin tulisi jatkaa Ankkuri-toimintaa nuorten auttamiseksi. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Yhteistyötä Venäjän poliisin ja huumevalvontaviranomaisten kanssa tiivistetään. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen vierailee Moskovassa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Oulun puukotustapaus on järkyttävä teko. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Tehokas kansainvälinen yhteistyö on rikostorjunnassa avainasemassa. LUE LISÄÄ
 • Lampedusa ja Syyria puhuttivat EU:n sisäministereitä. LUE LISÄÄ
 • Erityisavustaja Andersson: Ruotsinkieliset poliisipalvelut säilyvät poliisin hallintorakenneuudistuksessa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Maahanmuuttajat nähtävä aktiivisina toimijoina - ei vain palvelujen kohteena. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. liputetaan. Inrikesminister Räsänen: Flaggning med anledning av Barnkonventionens dag 20.11 LUE LISÄÄ
 • Kosovon sisäministeri Bajram Rexhepi vierailee Suomessa 2. - 3.10.2013. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen maahanmuuttoministereiden kokoukseen Tanskaan. LUE LISÄÄ
 • Harmaa talous - musta tulevaisuus -kampanja kysyy: Kenen tulevaisuutta rahoitat? LUE LISÄÄ
 • Keskiviikkona 18.9. liputetaan vuoden 1863 valtiopäivien merkkivuoden kunniaksi. LUE LISÄÄ
 • Schengen-alueen itäisen maaulkorajan valtiot tiivistävät yhteistyötään. LUE LISÄÄ
 • Schengen-alueen itäisen maaulkorajan ministerit tutustuvat Räsäsen johdolla Nuijamaan rajanylityspaikkaan. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Poliisin sisäistä valvontaa koskeva esiselvitys on tärkeä keskustelunavaus. LUE LISÄÄ
 • EU:n itäisen ulkomaarajan sisäministerit tapaavat Lappeenrannassa 12.-13.9.2013. LUE LISÄÄ
 • Suomi varautunut vastaanottamaan syyrialaisia pakolaisia. LUE LISÄÄ
 • Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnot Turvanauhat –ehdotukselle ja Hali-järjestelmälle. LUE LISÄÄ
 • Keskusrikospoliisin päällikön virkaan 11 hakijaa. LUE LISÄÄ
 • Poliisin sisäistä valvontaa selvittänyt työryhmä luovuttaa raporttinsa sisäministeri Päivi Räsäselle 6.9. LUE LISÄÄ
 • Pelastuslaitokset selvisivät hyvin myrskyn poikkeuksellisen suurista tehtävämääristä. LUE LISÄÄ
 • Räsänen: Vapautuvia vankeja tukemalla lisätään yhteiskunnan turvallisuutta. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen kiittää Vihtavuoren räjähdysvaaratilanteen hoitamiseen osallistuneita. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Kyberuhkien torjunta vaatii kaikkien yhteiskunnan toimijoiden huomion. LUE LISÄÄ
 • Lehdistötilaisuus saamelaisten yhdenvertaisuudesta ja ILO-sopimuksen vaikutuksista. LUE LISÄÄ
 • EU:n itäisen ulkomaarajan sisäministerit tapaavat Lappeenrannassa 12.-13.9.2013. LUE LISÄÄ

 • Ministeriöt ja järjestöt yhdessä saamelaisten yhdenvertaisuuden asialla. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön kansliapäällikkö Nerg kertoo Suomen sisäisen turvallisuuden tilanteesta. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Maahanmuuttostrategia tähtää maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseen. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Turvallisuusviranomaisten järjestelmäympäristö merkittävästi aiempaa turvallisempi. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Hämeenlinnan Miekkalinnassa oivat puitteet modernille poliisityölle. LUE LISÄÄ
 • Suomen maahanmuuttostrategiaa koskeva tiedotustilaisuus 13.6. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Hätäkeskusuudistuksesta hyvät kokemukset. LUE LISÄÄ
 • Syrjinnän uhrien oikeusturvakeinojen saavutettavuus ja vaikuttavuus. LUE LISÄÄ
 • Pelastusviranomaiset seuraavat tehostetusti Venäjän metsäpalojen tilannetta. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: EU-valtioiden ja Europolin tehokas yhteistyö tärkeää. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön kansliapäällikkö Nerg kertoo Suomen sisäisen turvallisuuden tilanteesta. LUE LISÄÄ
 • Väkivaltaisten ääriliikkeiden tilanne säilynee Suomessa vakaana. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Viranomaisten yhteistyö on suomalainen vahvuus. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Uusi johtokeskus tehostaa meripelastuksen johtamista Länsi-Suomessa. LUE LISÄÄ
 • Hätäkeskusuudistusta arvioinut työryhmä luovuttaa loppuraporttinsa sisäministeri Päivi Räsäselle 11.6. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen vihaviesteistä: Uhkaukset tuomittavia ja niistä tulee tehdä rikosilmoitus. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Hätäkeskustoiminnassa ja pelastustoimessa edessä toiminnan vakiinnuttaminen. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen vierailee Länsi-Suomen merivartiostossa Turussa maanantaina 3.6. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen tapaa Serbian pääministerin 22.-23.5. Belgradissa. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen: Pelastuslaitokset yhdenmukaistavat toimintaansa valtakunnallisen kumppanuusverkoston avulla. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen ja Ruotsin oikeusministeri Ask tapaavat itäliikkuvuuden kasvun tiimoilta. LUE LISÄÄ
 • Etno Foorumi 2013: Mitä on monikulttuurinen nuorisotyö? LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen ja Ruotsin oikeusministeri Ask tutustuvat Vaalimaan rajatarkastusasemaan ke 15.5. LUE LISÄÄ
 • Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta julkistetaan 17.5. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö kehottaa erityiseen varovaisuuteen avotulen käytössä. LUE LISÄÄ
 • Räsänen: Käsivarren alueelle Rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteinen partiotukikohta. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta vaatii yhteistyötä laajalla rintamalla. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Alkoholinkulutus on turvallisuusasia. LUE LISÄÄ
 • Räsänen: Tulvariskit hallintaan omatoimista varautumista ja viranomaisyhteistyötä tiivistämällä. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen tutustuu Pohjanmaan tulvatilanteeseen perjantaina 19.4. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Viranomaisten välistä yhteistyötä tarvitaan lastensuojelussa. LUE LISÄÄ
 • Suomalainen hätäkeskus ansaitsee saamansa tunnustuksen. LUE LISÄÄ
 • Räsänen: Nuorille ja lapsille kehitettävä matalan kynnyksen päihdepalveluja. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Nuoret mukaan hyvinvointia koskevaan päätöksentekoon. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen vierailulle Kroatiaan ja Makedoniaan. LUE LISÄÄ
 • Poliisiin kohdistuvaan sisäiseen valvontaan voi ottaa kantaa otakantaa.fi-palvelussa. LUE LISÄÄ
 • Järjestäytynyt petosrikollisuus on merkittävässä kasvussa. LUE LISÄÄ
 • Poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta vähemmän. LUE LISÄÄ
 • Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset ja niiden vähentäminen. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Maarajat huomioitava uudessa poliisiyhteistyörahastossa. LUE LISÄÄ
 • Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö uudistuu. LUE LISÄÄ
 • Neuvottelukunta Etno tuomitsee tutkijoiden rasistisen häirinnän. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen tapaa Venäjän hätätilaministerin Vladimir Putshkovin. LUE LISÄÄ
 • Räsänen: Liikennevalvonnan tasosta ei tingitä poliisin hallintorakenneuudistuksessa. LUE LISÄÄ
 • SM Kutsu: Poliisin palveluverkon kehittämisehdotukset ministeri Räsäselle 13.2. klo 11. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen: Suomi esittää 10 poliisiasiantuntijaa YK-operaatioihin. LUE LISÄÄ
 • Räsänen tapaa Yhdysvaltain-vierailullaan ministeri Janet Napolitanon. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Räsänen tuomitsee väkivallan. LUE LISÄÄ
 • Romanit.fi –sivusto tarjoaa tietoa romanien kulttuurista ja nykytilanteesta. LUE LISÄÄ
 • Rajavartiolaitos käynnistää 28 miljoonan euron sopeuttamisohjelman. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Taloustilanteella usein vaikutuksia myös sisäiseen turvallisuuteen. LUE LISÄÄ
 • Ministerit Räsänen ja Virkkunen: Kasvava rajaliikenne vaatii lisäpanostuksia. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Poliisin koulutusta kehitetään osana hallintorakenneuudistusta. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Kylien turvallisuus on tärkeä osa kunnan turvallisuutta. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeri Päivi Räsänen tapasi Somalian uuden ulkoministerin Addis Abebassa. LUE LISÄÄ
 • Sisäasiainministeriön asettama työryhmä kuulee sidosryhmiä ampumaratoja, aseiden säilytystä sekä lääkäreiden ilmoitusvelvollisuutta koskevien säännösten muuttamisesta. LUE LISÄÄ
 • Nuoret suhtautuvat välinpitämättömästi harmaaseen talouteen - joka neljäs voisi harkita työskentelyä pimeästi. LUE LISÄÄ
 • Pohjoismaisen palovaroitinpäivän yhteydessä vietetään paloturvallisuusviikkoa 24.11.–1.12.2012. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Poliisin uudistus on mahdollisuus kehittää toimintaa. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Pelastustoimen alueellistamisesta hyötyä kansalaisille. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Liikennevalvonta säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Maahanmuuttajat voimavara yrityselämässämme. LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen: Syrjäytymisen ennaltaehkäisy parasta turvallisuustyötä. LUE LISÄÄ
 • Tulva työllistänyt Länsi-Suomen pelastuslaitoksia: rakennuksia suojattu ja asukkaita evakuoitu. LUE LISÄÄ
 • Poliisirahoja ei leikata, vaan lisätään. LUE LISÄÄ
 • Iisalmelle tunnustusta monipuolisesta maahanmuuttotyöstä. LUE LISÄÄ
 • Tutkimus pelastustoimen alueellistamisen vaikutuksista valmistunut. LUE LISÄÄ
 • Kuntamarkkinoilla palkitaan kunta maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä. LUE LISÄÄ
 • Aaltomaa: mikä onkaan poliisiuudistuksen punainen lanka? LUE LISÄÄ
 • Miten asuinalueiden maine syntyy? Kaupunginosien eriarvoistumista ehkäistään yhteistyöhankkeessa. Tilaisuus 4.9. LUE LISÄÄ
 • Perhesurmia käsittelevä selvitys julkaistaan 30. elokuuta 2012. LUE LISÄÄ
 • Poliisin hallintorakenteen (PORA III) uudistusehdotuksen luovutustilaisuus. LUE LISÄÄ
 • Joka kymmenes on joutunut identiteettivarkauden uhriksi verkossa, silti suomalaiset uskovat internetin myönteisiin mahdollisuuksiin. LUE LISÄÄ
 • Suomalaisten pelot ja huolenaiheet kartoitettu LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriö SuomiAreenassa: Keskusteluaiheina netin turvallisuus ja ihmisten pelot - koko sisäasiainhallinto esittäytyy Kansalaistorilla LUE LISÄÄ
 • Ministeri Räsänen tapasi paavi Benedictus XVI:n. LUE LISÄÄ
 • Ehdotus sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi julkistetaan. LUE LISÄÄ
 • Oppilaitoskiertue lisää nuorten tietoisuutta harmaasta taloudesta. LUE LISÄÄ
 • Unkarin sisäministeri Sándor Pintér vierailee Suomessa. LUE LISÄÄ
 • Keskustelutilaisuus ikääntyneiden turvallisuudesta 1. kesäkuuta. LUE LISÄÄ
 • Sisäministeriön johtoryhmä kokoontuu tänään Hyvinkään tapahtuman johdosta. LUE LISÄÄ
 • Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -seminaari 4. kesäkuuta Pikkuparlamentissa. LUE LISÄÄ
 • Ota kantaa -kysely avattu: Vaikuta Maahanmuutto 2020 -strategian suunnitteluun. LUE LISÄÄ
 • Kutsu: Sananvapautta vai vihapuhetta? Etno Foorumi 7.5.2012. LUE LISÄÄ
 • Toimittajakoulutus 24.5.2012: Kuka saa perheensä Suomeen ja millä ehdoin? - Oleskeluluvat perhesiteen perusteella. LUE LISÄÄ
 • Maahanmuuton tulevaisuus: Työvoimaa – mutta ketä ja minne? LUE LISÄÄ
 • Finn Rescue pyrkii YK:n vaativimpaan luokitukseen. LUE LISÄÄ
 • Hätäkeskusuudistusta arvioiva ryhmä vierailee Oulun hätäkeskuksessa 16.4.. LUE LISÄÄ
 • Keskustelu yksityisestä turvallisuusalasta avattu otakantaa.fi -foorumilla. LUE LISÄÄ
 • Sisäasiainministeriön selvitys perheenyhdistämissäännöksistä. LUE LISÄÄ
 • Ota kantaa, kuinka ikääntyneiden turvallisuutta voidaan parantaa. LUE LISÄÄ
 • Tunisian sisäministeri Ali Laârayedh vierailee Suomessa. LUE LISÄÄ
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta haastaa kunnat rasismin vastaiseen viikkoon. LUE LISÄÄ
 • Kansalaiskuuleminen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelusta. LUE LISÄÄ
 • Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmä esittää useita toimenpiteitä koulujen turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen parantamiseksi. LUE LISÄÄ
 • Poliisin tulosohjausta ja resursseja selvittänyt työryhmä luovuttaa raporttinsa. LUE LISÄÄ
 • Valtiosihteeri Anttoora vierailee Bulgariassa ja Romaniassa. LUE LISÄÄ
 • Kansliapäällikkö Ritva Viljanen edustaa Suomea YK:n turvallisuusneuvoston avoimessa istunnossa. LUE LISÄÄ
 • Yksityisen turvallisuusalan kuulemis- ja keskustelutilaisuus Säätytalossa 15.2.2012. LUE LISÄÄ
 • Helsingissä liehuvat liput kahdeksan Euroopan maan presidentin tapaamisen johdosta. LUE LISÄÄ
 • Tavoitteena Euroopan turvallisimmat kaupungit -seminaari Lappeenrannassa 2.-3.2. – Teemoina kaupunkien turvallisuus ja jengiytyminen. LUE LISÄÄ
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta ja Samppalinnan rotaryklubi haastavat Suomen rotaryt kummitoimintaan. LUE LISÄÄ

 • Kutsu tiedotusvälineille: Etnisten suhteiden neuvottelukunta ja Samppalinnan rotaryklubi haastavat Suomen rotaryt kummitoimintaan. LUE LISÄÄ
 • Turvallinen elinympäristö ja miten se tehdään – paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Lahdessa. LUE LISÄÄ
 • Työryhmä esittää viranomaisyhteistyön tiivistämistä aseturvallisuuden kehittämiseksi. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita  esiselvitysraportin luovutus- ja tiedotustilaisuuteen sisäasiainministeriöön 19.1.2012 klo 10.30 (neuvotteluhuone 229, Kirkkokatu 12, Helsinki).
 • Tapaninpäivän myrsky aiheutti yli 6 700 tehtävää pelastuslaitoksille. LUE LISÄÄ
 • Etnon puheenjohtaja Ritva Viljanen blogissa: Meistä on moneksi -kampanja innoitti yhteistyöhön ympäri Suomea   LUE LISÄÄ
 • Listapalaveri keskiviikkona 9.11.
 • Strategiaseminaari Sisäasiainministeriössä 11.11.

VALMISTELUSSA

 • Valmistelussa valtiontalouden kehykset vuosille 2013–2016. Hallitus on päässyt kehyksistä sopuun (lue tiedote) ja selonteko kehyksistä annetaan eduskunnalle ke 4.4. Täysistuntokeskustelu käydään ke 11.4. KD:n ryhmäpuheen pitää Jouko Jääskeläinen.
 • Vk 14 eli hiljainen viikko on eduskunnassa istuntotaukoa.
 • Ti 27.3. klo 14 Lähetekeskustelussa hallituksen esityksiä mm. ammatillisen vesiliikenteen rattijuopumusrajan laskemisesta 0,5 promilleen sekä alihankkijoiden velvollisuudesta noudattaa Suomen työlainsäädäntöä.
 • Ke 28.3. klo 14 Ajankohtaiskeskustelu Itämeri-yhteystyön vahvistamisesta.
 • To 29.3. klo 16 Suullinen kyselytunti. Afganistan-selonteon palautekeskustelu. 
 • Pe 30.3. klo 13 Lakiehdotuksia.

PÄÄTÖKSET

 • Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen 21.3. välikysymys-
  äänestyksessä koskien lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamista äänin 103-63 (KATSO LISÄÄ).

KALENTERI

 • Ke 28.3. klo 14 Ajankohtaiskeskustelu Itämeri-yhteistyöstä.
 • To 29.3. klo 16 alkavan kyselytunnin jälkeen Afganistan-selonteon palautekeskustelu.
 • Ke 11.4. klo 16.00-16.55 keskustelu valtiontalouden kehyksistä televisioidaan YLE TV1.

VALMISTELUSSA

 • Iranilaispastori ei suostunut kieltämään uskoaan, kuolemantuomion täytäntöönpano odottaa KATSO LISÄÄ

PÄÄTÖKSET

 • Lausuntoon ryhmäkanteesta (Andreas Schwab) Sari Essayah teki 7 muutosesitystä. Niiden avulla saatiin kompromisseihin joitain parannuksia. Äänestykset ovat tänään maanantaina.
 • Lausuntoluonnos talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta johdonmukaisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta (2011/2089(INI))

  KATSO LISÄÄ

 • Mietintöön "EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista" (Karima Delli) Sari Essayah teki 12 muutosesitystä. Osa muutosesityksistä ovat mukana kompromisseissa, joista neuvotellaan tällä viikolla, osasta äänestetään erikseen.

  ·Mietintöluonnos EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista (2011/2147(INI)) Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  KATSO LISÄÄ

  ·SEPA-mietinnön, josta Sari Essayah vastaa, toinen kolmikantaneuvottelu (trilogi) on keskiviikkona 26.10. Strasbourgissa.

  ·MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta KATSO LISÄÄ

KALENTERI

Tulevia Meppimenoja, tervetuloa!
 • Yleisöluento Turun yliopistolla 
  "Mitä arabikevään jälkeen Lähi-idässä?" Avoin yleisöluento perjantaina 18.11. klo 12 Turun yliopistolla luentosalissa EDU3, Assistentinkatu 5. Europarlamentaarikko Sari Essayah luennoi ja vastaa kysymyksiin.
 • Essayah Somerolla  
  Europarlamentaarikko Sari Essayah pitää poliittisen katsauksen KD:n Varsinais-Suomen piirin syyskokouksessa lauantaina 19.11. klo 10 Someron Seurahuoneella, Vanhatie 9.
 • Essayah Heinolassa  
  Europarlamentaarikko Sari Essayah Heinolassa 19.11.2011 klo 14 Palvelutalo Konsulin opiston Sirenius -salissa, Konsulinkatu 2.          
  Teemana "Ajankohtaista EU:sta" - tule kuulemaan ettet jää muuta luulemaan!  Tilaisuudessa kahvitarjoilu klo 13.30 alkaen. Tervetuloa!
 • Kansalaistapaaminen Tampereella  
  Europarlamentaarikko Sari Essayah sunnuntaina 20.11. klo 14-15 Tampereella Siperian aukion (Finlayson) Wayne´s Coffee´ssa. Tule kuulolle ja kahvittelemaan!
 • Essayah Allianssin presidenttiehdokaspaneelissa  
  Sari Essayah osallistuu torstaina 24.11. klo 12-13.30 Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n nuorisotyön tulevaisuusfoorumin presidenttiehdokkaiden paneeliin. Paneeli pidetään Helsingin Seurakuntayhtymän tiloissa os. Kolmas Linja 22B, Helsinki.
 • KD:n Eurooppa-ilta Pikkuparlamentissa  
  Europarlamentaarikko Sari Essayah on mukana Kristillisdemokraattien Eurooppa-illassa eduskunnan Pikkuparlamentissa Helsingissä torstaina 24.11. klo 18. Paikalla myös eduskuntaryhmän pj. Peter Östman ja kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi. Tule kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Järj. KD:n eduskuntaryhmä
 • Essayah Äänekoskella  
  "Ajankohtaista EU:sta" - europarlamentaarikko Sari Essayah Äänekoskella perjantaina 25.11. klo 17 kaupungintalon valtuustosalissa, Hallintokatu 4. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!
  Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. KD:n Keski-Suomen piirin syyskokous pidetään EU-osuuden jälkeen.
 • Puoluevaltuuston syyskokous ja kampanja-avaus Helsingissä  
  Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston syyskokous ja sitä seuraava presidentinvaalikampanjan avaus pidetään lauantaina 26.11. Helsingissä, eduskunnan auditoriossa.
  Kampanja-avaus klo 13 alkaen. Välttämättömät ilmoittautumiset 25.11. mennessä KD:n puoluetoimistolle osoitteella susanna.sinivirta@kd.fi.
 • Essayah Hakaniemen markkinoilla
  Europarlamentaarikko Sari Essayah tavattavissa sunnuntaina 4.12. klo 11.30-12.30 KD:n teltalla Hakaniemen torilla markkinoilla. Tervetuloa juttelemaan!
 • Essayah Myyrmäen joulumarkkinoilla
  Sari Essayah on tavattavissa KD-teltalla sunnuntaina 4.12. klo 13.30-14.30 Myyrmäen joulumarkkinoilla Paalutorilla. Tervetuloa juttelemaan!
 • Essayah Kuopion joulumarkkinoilla
  Europarlamentaarikko Sari Essayah mukana Kuopion joulumarkkinoilla KD-osastolla Kuopio-hallissa lauantaina 10.12. klo 10-12. Tervetuloa juttelemaan!
 • Meppikahvit Turussa  
  Perjantai  21.10. 10:00
  MEP Sari Essayah Varsinais-Suomen Eurooppatiedotuksen järjestämillä meppikahveilla Turussa perjantaina 21.10. klo 10 kaupunginkirjaston Studiossa, Linnakatu 2.
 • 14.10. Nuorten yhteiskuntavaikuttamisen seminaari parlamentissa
  Sari Essayah emännöi yhteistyössä PEFY:n kanssa.