www.kd.fi » Uutiset » Päivi Räsänen: Pelastustoimen rakenteellisilla uudistuksilla turvataan palvelut

Päivi Räsänen: Pelastustoimen rakenteellisilla uudistuksilla turvataan palvelut

30.11.2013

Puolueen puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen puoluevaltuustossa Vantaalla

Pelastustoimen rakenteellisilla uudistuksilla turvataan palvelut

Sisäministeri Päivi Räsänen totesi poliittisessa katsauksessaan KD:n puoluevaltuuston kokouksessa Vantaalla, että hallituksen rakennepoliittiset päätökset ovat olleet raskaita. Räsäsen mielestä suurin ponnistus on ollut linjaus kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Uudistusten kautta luodaan paremmin toimivia rakenteita.

- Sisäministeriössä rajanpinta kuntiin muodostuu pelastuslaitosten kautta. Ministeriöiltä edellytettiin esitystä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä siten, että kuntataloudelle asetettu miljardin euron vähennystavoite vuoden 2017 tasolla saavutetaan koko julkisen talouden kestävyyttä tukevalla tavalla. Tästä miljardin euron potista pelastustoimen matemaattinen osuus oli 13,5 miljoonaa euroa.

- Rakennepoliittisessa ohjelmassa hyväksyttiin ehdotuksemme pelastustoimen rakenneuudistukseksi. Samalla sisäministeriön osuutta säästöistä laskettiin, jotta pelastustoimen palvelutasosta  ei tingitä.

Hallinnosta ja tukitoiminnoista säästetään 7,5 miljoonaa euroa niin että vasteajat eivät pitene muuttamalla pelastustoimen aluejakoa. Pelastuslaitosten palvelutasoon tai palomiesten määrään ei kajota. Paloauto ja ambulanssi saapuvat hädässä olevan luo yhtä nopeasti kuin tähänkin saakka. Toimintavalmiusaikojen pysyminen ennallaan oli ehdoton lähtökohta tälle esitykselleni.

Alueita tulee 22 sijaan 11. Päätöksen mukaan aluejako toteutetaan lähtökohtaisesti ensi vuonna voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti.

Päivi Räsäsen katsauksen kokonaisuudessaan voi lukea: TÄÄLTÄ

Lisätietoa:

erityisavustaja Niklas Andersson, 050 559 7156