www.kd.fi » Uutiset » Puoluevaltuusto: Tervettä järkeä EU-sääntelyyn / Selkeät pelisäännöt pankkiunionille

Puoluevaltuusto: Tervettä järkeä EU-sääntelyyn / Selkeät pelisäännöt pankkiunionille

30.11.2013

KD:N PUOLUEVALTUUSTON JULKILAUSUMAT 30.11.2013

Tervettä järkeä EU- sääntelyyn

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto pitää EU:n sisämarkkinoita vientivetoiselle Suomelle tärkeinä, mutta korostaa, ettei EU:n sääntelyllä tule aiheuttaa Suomelle ja suomalaisille yrityksille ylimääräisiä kustannuksia verrattuna kilpailijamaihin. EU:n lainsäädännön keventämiseen ja tarkoituksenmukaisuuden parantamiseen tähtäävä REFIT- hanke on siksi erittäin tarpeellinen.

Unionin menoja paisuttavat kaikki EU:n byrokratiaa lisäävät ratkaisut, jotka kasvattavat virkamiesten määrää ja siirtävät valtaa jäsenmailta unionille. EU:n omien varojen lisääminen esimerkiksi rahoitusmarkkinaveron kautta, euroalueen yhteinen budjetti ja oma valtiovarainministeriö tai velan yhteisvastuu, kuten esitykset eurobondeista, kasvattaisivat Suomen kustannuksia ja nostaisivat julkisen sektorin riskejä.  Menetykset olisivat kymmeniä tai satoja miljoonia euroja vuodessa.

Kaikkia tällaisia Suomelle epäedullisia ratkaisuja on esitetty neuvostossa, parlamentissa tai komission taholta. Niitä kutsutaan joskus yhteisnimityksellä liittovaltiokehitys. Kyse on kuitenkin erillisistä, Suomelle haitallisista ratkaisuista, jotka yhteen kietoutuessaan vahvistavat EU:n liittovaltiomaisia piirteitä. KD vastustaa tällaista kehitystä, mutta kannattaa EU:n kehittämistä siten, että sisämarkkinat edelleen avautuvat.

Selkeät pelisäännöt pankkiunionille

Kristillisdemokraatit pitävät kiinni ehdosta, että pankkiunioniin voidaan mennä vain puhtaalta pöydältä.  Euroopan keskuspankin, EKP:n, on tehtävä pankeille luotettavat stressitestit, joiden perusteella voidaan ratkaista niiden ongelmat pois pankkiunionin tieltä.  Pankkien ongelmat ovat syntyneet kansallisen pankkivalvonnan alla ja siltä pohjalta ne on ratkaistava.

Tulevaisuudessa kriisipankkien pääomittaminen tulee hoitaa käyttämällä ensin yksityisten sijoittajien rahoitusta sovitussa järjestyksessä ja sen jälkeen kansallisesti kerättyä rahoitusta. Pankkiunioni tulee toteuttaa tavalla, joka minimoi kriisinhallinnan kustannukset. Heikoilla ratkaisuilla voivat tappiot kansalaisille olla huomattavia.


Lisätietoja:

Asmo Maanselkä, puoluesihteeri

044 511 2236, asmo.maanselka@kd.fi