Jag vill bli medlem i partiet

KD gör politik av dina värderingar!

Fyll i den elektroniska blanketten.

Uppgifterna skickas via partikansliet till lokalavdelningen som ligger dig närmast för godkännande.

Om det är något du undrar över, kontakta:

Byråsekreterare
Susanna Sinivirta
p. (09) 348 822 24
040 580 0147

Information om medlemsavgiften (pdf)

Jag godkänner Kristdemokraterna i Finlands syfte och mål. Jag försäkrar att jag inte är medlem i något annat parti. Jag önskar bli godkänd som medlem
:
I den lokalavdelning som finns på min hemort
Endast i KD Unga som medlem
I partiets kvinnoorganisation
Namn *:
Födelsetid *:
Titel/yrke *:
Hemkommun *:
Näradress *:
Postanstalt *:
Postnummer *:
E-post *:
Telefon *:
Datum *: