www.kd.fi » Osallistu! » Mielipidepalsta » Yli varojen eläminen ei käy

Yli varojen eläminen ei käy

03.02.2010 10:48

Valtiovarainministeriö julkisti (1.2) raporttinsa "Julkinen talous tienhaarassa". Raportin viesti on selkeä: säästöjä, veronkorotuksia ja rakenteellisia uudistuksia on luvassa alkaneena vuosikymmenenä. Julkista taloutta on vahvistettava joka vuosi 1,5 miljardilla, jotta talouden kestävä tasapaino v. 2020 saavutetaan. Raportti perustuu tämän hetken arvioihin tulevasta talouskehityksestä, jonka arvellaan olevan maltillista kasvua. Uusi notkahdus vuosikymmenen aikana tarkoittaisi raportin arvioitakin suurempaa kestävyysvajetta julkiseen talouteen.

Vaje julkisen talouden kestävässä tasapainossa tarkoittaa hyvin arkisia asioita: kuinka paljon pitää löytää säästöjä tai lisätuloja, jotta raha riittäisi tulevaisuudessakin esimerkiksi terveyspalvelujen tuottamiseen, koulujen pyörittämiseen ja eläkkeiden maksamiseen.

Valtiolla on tässä pelintekijän rooli. Seuraavan eduskunnan on kyettävä aloittamaan konkreettiset toimet tarvittavien säästöjen, veronkorotusten painotusten ja lisätulojen löytämiseksi heti kautensa alkupuolella. Työssäkäyvien määrää on tavalla tai toisella lisättävä. Uusien velvoitteiden säätämistä kunnille on vältettävä ja luultavasti kuntien valtionosuusjärjestelmää joudutaan myös rukkaamaan.

Näitäkin tärkeämpää on löytää keinoja, joilla nykyiset palvelut kyetään tuottamaan nykyistä tehokkaammin. Julkisen talouden kestävyysvaje pienenisi prosenttiyksiköllä, jos hyvinvointipalvelujen tuottavuus paranisi 0,25 prosenttiyksikköä vuodessa. Tällä paikattaisiin jo noin viidesosa arvioidusta vajeesta. Prosentin tuottavuuden parantaminen säästäisi jo monelta kipeältä leikkaukselta.

Siksi uudenlaisten palveluratkaisujen kehittämiseen on suhtauduttava intohimoisesti. Ne seutukunnat, jotka kykenevät uudistamaan palvelujärjestelmänsä kevyemmiksi ja asukkaita paremmin palveleviksi, menestyvät tulevaisuudessa. Avoimin mielin on uskallettava hypätä pois totutusta, panostettava hyvinvointia luoviin rakenteisiin ja palveluihin, ja kysyttävä mitä ihmiset palveluiltaan haluavat.

Valtiovarainministeriön raportti haastaa etsimään ratkaisuja julkisen talouden kestävyysvajeen täyttämiseksi. Palvelujen tuottavuuden parantaminen, työkäyvien määrän lisääminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen vievät aikaa, mutta muodostavat parhaan ratkaisun ongelmaan, jossa elämme yli varojemme. Ennen kuin nämä keinot alkavat vaikuttaa, myös säästöjä pitää saada aikaan ja veropohjaa tavalla tai toisella lisätä.

Marco Roth
TtM, kaupunginvaltuutettu
Tampere

Arto Mäkelä
4.2.2010 23:32:38
Tässä on varmasti Suomen haastavin ongelma seuraavalla eduskunta kaudella. Jotain todella tarttis tehdä! Mutta uskaltaako kristillisdemokraatit ehdottaa konkreettisesti noita asioita valtuustoissa ja eduskunnassa? Mun kokemus on, että kristilliset eivät ole eturintamassa uudistamassa hyvinvointipalveluja. Enemmän on kaikenlaista muutosvastarintaa.

Jos tämä kirjoittaja on kistillisdemokraatti, niin hyvä sillä ymmärtää näitä asioita. Pääosin olen törmännyt kristillisissä tunneperäisesti asioihin suhtautuviin ja muiden vietävissä oleviin valtuutettuihin.

Viimeinen lause on tässä merkittävä. Ennen kuin uudistukset alkavat vaikuttaa pitää tehdä säästöjä ja veropohjaa laajentaa. Mitä veroja kristilliset ehdottavat nostettavaksi ja mistä säästettäväksi? Toivottavasti tästä asiasta keskustellaan puolueessa.
Amor et Humor
5.2.2010 20:31:59
Palm vaatii valtion tuottavuusohjelmaa hyllytettäväksi, mites se suhtautuu tähän vaatimukseen hoitopalvelujen tuottavuuden parantamisesta? Minun mielestä myös puolue liiaksi esittää ongelmien ratkaisemiseksi rahalisäyksiä eri momenteille. Ei siten ongelmia ratkota. Pitäisi keksiä omia uusia ratkaisuja. Roth kuvaa hyvin sen haasteen, jonka seuraava eduskunta ja sitäkin seuraava kohtaavat. Minun huoleni on myös miten tästä selvitään. Tuottavuutta on parannettava, menojakin leikattava. Veroja joudutaan jostain myös korottamaan. Mistä meidän puolue on valmis korottamaan veroja? Toivon keskustelua myös näistä asioista. Riikonen on näistä joskus hyvin kirjoittanut.