www.kd.fi » Osallistu! » Mielipidepalsta

Mielipiteitä

Uskonnon terrorismi

17.08.2009 12:16

Voisiko KD mitenkään pitää meteliä ja vaikuttaa sekä valtakunnallisesti että
laajemminkin islamilaisesta sharia ja muusta uskonnon terrorismista.
Islamilaisessa maailmassa miehet käyttävät uskontoa naisten sortamiseen ja
terrorisointiin. Siihen tulisi demokraattisesti valittujen puolueitten, hallitusten sekä ministerien puuttua. Sharia lait ja muut vastaavat ovat niin julmaa sortotointa naisia kohtaan, ettei sitä tule sallia ja siksi siihen vapaan maailman olisi välittömästi puututtava. Soisin että KD
sisällyttäisi kanpanjointiinsa myös tämän hätähuudon.  

Nim. Kulkuri

Sosiaalipolitiikan isoäitivaihtoehto

11.08.2009 12:54

Sosiaalipolitiikan isoäitivaihtoehto Kesäinen keskustelu kopti-isoäiti Eveline Fadayelin kohtuullisesta hoitosuhteesta osoitti, että monelle suomalaisille vanhemmat ja isovanhemmat kuuluvat ydinperheeseen. Ydinperhe pitää huolta itsestään, oli ajatuksena. Tämä on ristiriidassa sen sosiaalipolitiikkamme perusperiaatteen kanssa, että sosiaaliturvamme perusyksikkö on perhe, tai sitäkin pienempi yksikkö. Monessa kysymyksessä yhteiskunta hoitaa yksilön, ja läheisinkin suku jää tarkastelun ulkopuolelle. Kyseinen pohjoismainen ajattelutapa on leimallisesti luterilainen, mutta se ei ole yleinen edes luterilaisuuden emämaassa, Saksassa. Vielä eteläisemmässä Euroopassa sosiaaliturvan perusajattelu on katolinen lähipäätös- eli lähivastuu- eli läheisyys- eli subsidiaariteettipohjainen. Siinä ylempi taho pysyköön poissa sellaisista tehtävistä, jotka lähiyhteisö jo hoitaa.

Taustalla on esimerkiksi Paavi Pius XI:n ensyklika Quadragesimo anno (1931). Euroopan unionissa Euroopan sisäisiä eroja pyritään pienentämään. Siksi ei tarvitse olla profeetta todetakseen, että subsidiariteettilinjan korostuminen sosiaaliturvassammekin tulee lähivuosina ajankohtaiseksi. On hyvä huomata, että tällainen yksilöpohjaista ajattelua laajemman vastuun ajattelu leimaa monia suomalaisia jo nyt. Subsidiariteettiperiaatteen laajemmalle hyödyntämiselle lienee siksi hyvinkin kaikupohjaa maassamme. Lisäksi on syytä huomata, että subsidiariteettiperiaatteella valtio saattaisi pystyä säästämään. Ajattelua voi soveltaa monella tavalla, mutta jos vastuu siirtyy pois viranomaisilta, usein läheiset ovat halvempi vaihtoehto. Tämä tarkoittaa käytännössä, että nyt voisi olla hyvä selvittää, millä tavalla omaishoitajia ja perhevastuun kantajia tulee yhteiskunnassa tukea, jotta, siis jotta heille voitaisiin antaa lisää vastuuta.

Läheisten tuki on usein se, jota me itse eniten arvostaisimme. Olisi hyvä pohtia, miten tätä voisi tehostaa. Miten voisimme varmistaa sen, että läheisemme jaksaisivat huolehtia läheisistään? Miten pitkälle suvun vastuu voidaan ulottaa? On syytä myös kysyä, miten täytetään tällöin syntyvät aukkopaikat. Kuka kantaa vastuun henkilöistä, jotka ovat täysin ulkopuolisia. Miten tuetaan järjestelmiä, jotka tukevat yksinäisiä vapaaehtoistyössä? Ja lopuksi voitaisiin purkaa yhteiskunnan liian, siis liian kattavat huolenpitojärjestelmät. Mitä ne ovat, on oman pohdintansa asia. Kyse ei ole pienestä linjauksesta. Koko eurooppalaisen sosiaaliturvan perusperiaatteista on nyt hyvä keskustella. Taantuma ja sen aiheuttama rahapula innostaa nyt konkreettiseen pohdintaan. On syytä varmistaa tulevan kehityksen edellytykset. Muuten havaitaan liian myöhään, että meilläkään ei isoäitien tukijoita löydy, vaikka halua tukea olisi.

Esko Ryökäs
Lehtori
Joensuun teologinen tiedekunta
esko.ryokas@joensuu.fi

RSS-Feed RSS-Syöte