Osastosivu

1. Osaston vuosirytmi alla
2. Osaston ilmoitus syyskokouksen valinnoista: ILMOITA TÄSTÄ

3. OSASTO-OPAS (pdf)

OSASTON VUOSIRYTMI

Minimissään alla olevat kokoukset on pidettävä. Tilanteen mukaan on varmasti järkevää ja tarkoituksenmukaista pitää myös muita johtokunnan kokouksia.

Osaston johtokunnan tehtävänä on myös esim. hyväksyä uudet jäsenet osastoon.


1. OSASTON JOHTOKUNNAN KOKOUS (tammikuu)


Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle. Taloudesta vastaava henkilö tuo tähän vuoden ensimmäiseen kokoukseen tilinpäätösaineiston sekä sihteeri tuo toimintakertomuspohjan, jotka osaston johtokunta hyväksyy esitettäväksi kevätkokoukselle.

Johtokunnan kokouksen jälkeen tilinpäätösaineisto ja toimintakertomus lähtevät toiminnantarkastajan hyväksyttäväksi.

Johtokunnan kokouksessa valmistellaan kevätkokoukselle myös osaston poliittiset kannanotot ja julkilausumat.

Lomakemallit:
1. Johtokunnan esityslista (doc)
2. Tilinpäätösasiakirjat (pääkirja, tase, tuloslaskelma)
3. Toiminnantarkastuslausunto (lyhyt versio: doc ; pidempi versio: doc)
4. Toimintakertomus (doc)
5. Kevätkokouksen esityslista (doc)


2. OSASTON KEVÄTKOKOUS (helmi-maaliskuu)


Johtokunta määrää kokouksen ajan ja paikan sekä julkaisee kokouskutsun vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta olevalla ilmoituksella  edellisen vuoden syyskokouksen määrämässä lehdessä (yleensä KD-lehti) tai jäsenille kahta (2) viikkoa ennen kokousta postitetuilla kirjeillä.

Osaston kevät- ja syyskokouksiin on ehdottoman tärkeätä kutsua mukaan osaston ulkopuolinen puhuja esim. omasta kunnasta, omasta piirijärjestöstä, puoluetoimistolta tai muista KD.n vastuuhenkilöistä.

Kevätkokouskirjeeseen:
1. Kevätkokouksen esityslista (doc)
2. Puheenjohtajan tervehdys
3. Johtokunnassa hyväksytty tilinpäätös
4. Toimintakertomus (doc)

Kevätkokouksen jälkeen:

A. Medialle
Kevätkokouksen kannanotoista ja julkilausumista tiedotettava kaikkia paikallisia tiedotusvälineitä sekä laitetaan ne osaston ja piirin internetsivuille.

B. Omalle piirijärjestölle

Toimintakertomus lähetettävä sähköpostilla piirisihteerille.


3. OSASTON JOHTOKUNNAN KOKOUS (syyskuu)


Johtokunnan kokouksessa valmistellaan syyskokoukselle mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio, kaikki henkilövalinnat sekä osaston poliittiset kannanotot ja julkilausumat.

Lomakemallit:
1. Johtokunnan esityslista (doc)
2. Toimintasuunnitelma (doc)
3. Talousarvio
4. Syyskokouksen esityslista (doc)


HUOM! Osaston puoluekokousedustajia valittaessa tulee huomioida puolueen UUDET SÄÄNNÖT (9. §), sekä että jäsen voivaan valita puoluekokousedustajaksi vain yhden yhdistyksen kautta. Esim. jos jäsen on valittu edustajaksi naisjärjestön tai piirijärjestön kautta, häntä ei voida enää valita samaan tehtävään osaston kautta.


4. OSASTON SYYSKOKOUS (loka-joulukuu)


Johtokunta määrää kokouksen ajan ja paikan sekä julkaisee kokouskutsun vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta olevalla ilmoituksella  edellisen vuoden syyskokouksen määrämässä lehdessä (yleensä KD-lehti) tai jäsenille kahta (2) viikkoa ennen kokousta postitetuilla kirjeillä.

Syyskokous kirjeeseen:
1. Syyskokouksen esityslista (doc)
2. Puheenjohtajan tervehdys
3. Talousarvio
4. Toimintasuunnitelma (doc)

Kokouksen jälkeen:

A. Medialle
Syyskokouksen kannanotoista ja julkilausumista sekä luottamushenkilövalinnoista tiedotettava kaikkia paikallisia tiedotusvälineitä sekä laitetaan ne osaston ja piirin internetsivuille.

B. Ilmoituslomake puoluetoimistolle
Sähköinen ilmoituslomake täytetään heti kokouksen jälkeen TÄSTÄ. Ilmoitus menee suoraan puoluetoimistolle ja puoluetoimiston kautta piirille. Piirin jäsenrekisteripäivittäjä päivittää tiedot jäsenrekisterijärjestelmään.

C. Ilmoitus Patentti - ja rekisterihallitukseen
Mikäli joku osaston nimenkirjoittajista muuttuu tehdään Patentti - ja rekisterihallitukseen nimenkirjoittajien muutosilmoitus, jonka tekemiseen tarvitaan  verkkopankkitunnukset. PRH:n linkki: TÄSTÄ


Lisätietoja:

Mikko Rekimies
järjestöpäällikkö
mikko.rekimies@kd.fi
puh 044 552 5030

sekä

Susanna Sinivirta
toimistoassistentti
susanna.sinivirta@kd.fi
puh 09 3488 2200