Piirisivu

1. Piirin vuosirytmi alla
2. Piirin ilmoitus syyskokouksen valinnoista: ILMOITA TÄSTÄ

PIIRIN VUOSIRYTMI

Minimissään alla olevat kokoukset on pidettävä. Tilanteen mukaan on varmasti järkevää ja tarkoituksenmukaista pitää myös muita piirihallituksen kokouksia, etenkin vaalivuosina.


1. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS (tammikuu)


Puheenjohtaja kutsuu piirihallituksen koolle. Taloudesta vastaava henkilö toimittaa tähän vuoden ensimmäiseen kokoukseen tilinpäätösaineiston sekä muut viranomaisten vaatimat ilmoitukset sekä sihteeri toimittaa toimintakertomuspohjan.

Piirihallituksen kokouksen hyväksymisen jälkeen tilinpäätösaineisto ja muut ilmoitukset lähtevät tilintarkastajien hyväksyttäväksi.

Piirihallituksen kokouksessa valmistellaan kevätkokoukselle myös piirin poliittiset kannanotot ja julkilausumat.

Lomakemallit:
1. Piirihallituksen esityslista (doc)
2. Tilinpäätösasiakirjat (pääkirja, tase, tuloslaskelma)
3. Tiilintarkastuskertomus (doc)
4. Toimintakertomus (doc)
5. Kevätkokouksen esityslista (doc)


2. PIIRIN KEVÄTKOKOUS (maalis-huhtikuu)


Piirihallitus määrää kokouksen ajan ja paikan sekä kutsuu piirin kokoukset koolle jäsenyhdistyksille ja jäsenyhdistysten valitsemille varsinaisille piirikokousedustajille kahta (2) viikkoa ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirin syyskokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla ilmoituksella.

Piirikokousedustajat löytyvät jäsenrekisteristä. Piirin kevät- ja syyskokouksiin on ehdottoman tärkeätä kutsua mukaan piirin ulkopuolinen puhuja/puhujia esim. edustakuntaryhmästä, puoluetoimistolta tai oman maakunnan/kunnan edustaja.

Kevätkokouskirjeeseen:
1. Kevätkokouksen esityslista (doc)
2. Puheenjohtajan tervehdys
3. Piirihallituksessa hyväksytty tilinpäätös
4. Toimintakertomus (doc)

Kevätkokouksessa esitetään piirin tilinpäätös ja tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tileistä ja hallinnosta antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kevätkokouksen jälkeen:

A. Medialle
Kevätkokouksen kannanotoista ja julkilausumista tiedotettava kaikkia paikallisia tiedotusvälineitä sekä laitetaan ne piirin internetsivuille.

B. Puoluetoimistolle

Hyväksytyt tilinpäätösasiakirjat toimintakertomuksineen puoluetoimistolle paperisina tai sähköisesti skannattuna versiona.

3. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS (syys-lokakuu)

Piirihallituksen kokouksessa valmistellaan syyskokoukselle mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio, kaikki henkilövalinnat sekä piirin poliittiset kannanotot ja julkilausumat.

Lomakemallit:
1. Piirihallituksen esityslista (doc)
2. Toimintasuunnitelma (doc)
3. Talousarvio
4. Syyskokouksen esityslista (doc)


4. PIIRIN SYYSKOKOUS (loka-marraskuu)


Piirihallitus määrää kokouksen ajan ja paikan sekä kutsuu piirin kokoukset koolle jäsenyhdistyksille ja jäsenyhdistysten valitsemille varsinaisille piirikokousedustajille kahta (2) viikkoa ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirin syyskokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla ilmoituksella.

Syyskokouskirjeeseen:
1. Syyskokouksen esityslista (doc)
2. Puheenjohtajan tervehdys
3. Talousarvio
4. Toimintasuunnitelma (doc)

Kokouksen jälkeen:

A. Medialle
Syyskokouksen kannanotoista ja julkilausumista sekä luottamushenkilövalinnoista tiedotettava kaikkia paikallisia tiedotusvälineitä sekä laitetaan ne piirin internetsivuille.

B. Ilmoituslomake puoluetoimistolle
Sähköinen ilmoituslomake täytetään heti kokouksen jälkeen TÄSTÄ. Ilmoitus menee suoraan puoluetoimistolle. Piirin jäsenrekisteripäivittäjä päivittää tiedot jäsenrekisterijärjestelmään.

C. Ilmoitus Patentti - ja rekisterihallitukseen
Mikäli joku piirin nimenkirjoittajista muuttuu tehdään Patentti - ja rekisterihallitukseen nimenkirjoittajien muutosilmoitus, jonka tekemiseen tarvitaan  verkkopankkitunnukset. PRH:n linkki: TÄSTÄLisätietoja:

Mikko Rekimies
järjestöpäällikkö
mikko.rekimies@kd.fi
puh 044 552 5030

sekä

Susanna Sinivirta
toimistoassistentti
susanna.sinivirta@kd.fi
puh 09 3488 2200