KD Naiset ry

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry on poliittinen naisjärjestö, johon kuuluu noin 2 600 jäsentä. Järjestön tehtävänä on kristillisten elämänarvojen pohjalta toteuttaa yhteiskunnassa naisten ja miesten tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoa.

Kristillisdemokraattiset Naiset kouluttaa jäsenistöään aktiivisiksi puolueen edustajiksi yhteiskunnassa mm. järjestämällä seminaareja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Naisjärjestö tekee yhteistyötä muiden poliittisten naisjärjestöjen kanssa toimimalla NYTKISissä (Naisjärjestöt Yhteistyössä Kvinnoorganisationer i Samarbete).

Kansainvälistä yhteistyötä Kristillisdemokraattisilla Naisilla on Pohjoismaiden sisarjärjestöjen kanssa sekä NYTKISissä.

KD Naiset ry
Karjalankatu 2 C 7. krs, 00520 Helsinki   Puh. (09) 3488 2226, faksi (09) 3488 2228, s-posti: naiset (at) kd.fi, www.kdnaiset.fi