Kansainvälinen toiminta

KD:n tavoite on olla entistä selkeämmin osa eurooppalaista kristillisdemokratiaa. Puolueen edustaja/t osallistuu resurssien mukaan European People´s Party – EPP ryhmän seminaareihin ja konferensseihin. KD on EPP:n tarkkailijajäsen. Lisäksi osallistutaan resurssien mukaan Konrad Adenauer säätiön ja European Christian Political Movement - ECPM-järjestön tapahtumiin.

Yhteistyö pohjoismaisten sisarpuolueiden kanssa jatkuu lähettämällä osallistujia KDN:n Kontaktmöteen ja sihteerikokouksiin. Pohjoismaisten KD-tapaamisten lisäksi puolue lähettää edustajansa pohjoismaiden sisarpuolueiden puoluekokouksiin. Yhteistyötä Viron, Latvian ja Liettuan sisarpuolueiden kanssa tiivistetään. KD tähtää oman europarlamentaarikon saamiseen vuoden 2009 vaaleissa.

Puoluesihteeri Asmo Maanselkä koordinoi KD:n kansainvälistä toimintaa.