Sisäministeri Päivi Räsänen
Sisäministeri Päivi Räsänen johtaa sisäministeriötä. Hän käsittelee poliisi-, pelastus-, rajavartio- ja maahanmuutto-osastoille kuuluvat asiat sekä ministeriön erillisille yksiköille kuuluvat asiat.
Ministeri Räsänen käsittelee myös opetus- ja kulttuuriministeriöön kuuluvat kirkollisasiat sekä valtiovarainministeriöön kuuluvat tulliasiat.


Ministerin sihteeri

Anja Sademies
p. 0295 418 801
f. 071 878 8222

Yhteystiedot
Sisäasiainministeriö
Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
etunimi.sukunimi@intermin.fi

AVUSTAJAT:

Valtiosihteeri
Marjo Anttoora
p. 0295 418 802

Erityisavustaja
Sonja Falk
p. 0295 418 835

Erityisavustaja
Markus Kalmi 
p. 0295 488 208

Erityisavustaja
Iina Mattila
p. 0295 418 806

Erityisavustaja
Soili Haverinen
p. 0295 488 220

Suunnittelija
Emilia Tapaninen
p, 0295 488 211

MINISTERI RÄSÄSEN ESIKUNNAN TYÖNJAKO:


Lainsäädännön valmistelun seuranta:

Ministeriö/asiat

Seurantavastuussa

VNK

Falk

VM

Falk

TEM

Kalmi

LVM

Kalmi

Omistajapolitiikka

Kalmi

TulliHaverinen

UM

Mattila

PLM

Kalmi

STM

Anttoora / Falk (SOTE)

OKM

Mattila

OM

Anttoora

YM

Falk

SM

sis. työnjaon mukaan.

MMM

Mattila